Skvelá správa pre rodičov! Ako môžu dostať od samosprávy 40 eur?

Táto skvelá výhoda sa týka len obmedzenej skupiny. Prváci, ktorí v školskom roku 2022/2023 začnú navštevovať základnú školu v  Bratislave v Ružinove, môžu získať od mestskej časti finančný príspevok. Ten bude vo výške 40 eur. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

V prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti, o príspevok môže požiadať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, Taktiež môže o príspevok žiadať rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a aj osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Pri žiadaní o príspevok je potrebné predložiť občiansky preukaz. Ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné priložiť fotokópiu jeho rodného listu.

Mestská časť uviedla, že v prípade, ak si občan vyberie možnosť vyplatenia príspevku priamo v pokladnici, môže si ho vyzdvihnúť osobne v pokladnici miestneho úradu, a to do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Pri prevzatí je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom. Návštevu úradu by si mali ľudia vopred dohodnúť. Samospráva pripomína, že príspevky sa vyplácajú až po nástupe detí do školy.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: Unsplash