Seniori aj invalidným dôchodcovia dostali trináste dôchodky!

Sociálna poisťovňa (SP) ukončila v mimoriadnom skoršom termíne výplatu 13. dôchodkov. Dostalo ich 1 432 060 poberateľov všetkých druhov dôchodkových dávok, teda starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku.

Na výplatu 13. dôchodkov v skoršom termíne sa vynaložilo takmer 294 miliónov eur. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Maximálna suma 13. dôchodku bola rovnaká ako vlani vo výške 300 eur a dostali ju poberatelia najnižších dôchodkov v sume 234,42 eura a menej. Najvyššie 13. dôchodky v sume 300 eur takto z SP dostalo 129 953 dôchodcov.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eura do 928,86 eura sa suma 13. dôchodku podľa zákona postupne znižovala až do minimálnej sumy 50,01 eura. V tejto kategórii SP vyplatila najviac, až 1 217 044 dávok. Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostali tí seniori, ktorí poberajú najvyššie dôchodky od 928,87 eura a viac. V tejto kategórii bolo 57 729 poberateľov dôchodkových dávok.

SP vyplatila 13. dôchodky seniorom v ich obvyklých výplatných termínoch od 2. do 24. júla 2022 na účet v banke, v hotovosti prostredníctvom pošty alebo hromadným príkazom do zariadení sociálnych služieb. Najčastejšie poisťovňa seniorom 13. dôchodky vyplatila na ich bankové účty – bolo ich viac ako milión. Poštou a do zariadení sociálnych služieb dávku dostalo 370 169 dôchodcov. Okrem toho do zahraničia smerovalo ďalších 27 334 skoršie vyplatených 13. dôchodkov. Seniori pritom dostali 13. dôchodky vyplatené automaticky, nemuseli o dávku osobitne žiadať.

Skoršiu výplatu 13. dôchodku v celej výške už v júli tohto roka odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR v máji. Cieľom bolo pomôcť s aktuálnymi zvýšenými finančnými nákladmi spôsobenými rastom cien. Nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 už následne nevznikne.

Avšak predseda parlamentu Boris Kollár cez víkend v televíznej diskusii uviedol, že vláda by mala v septembri rokovať o nejakej pomoci seniorom a dôchodcom aj v predvianočnom období. Či ale bude vyplatený aj štrnásty dôchodok, nešpecifikoval.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: Unsplash