Šéf VTÚ Jiří Kašpárek odvolal ředitele VTÚVM Slavičín Stanislava Hudečka. Nekoncepční řízení instituce začalo

Facebook

Šéf Vojenského tecnhického ústavu (VTÚ) Jiří Kašpárek odvolal z  funkce ředitele odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice (VTÚVM) Stanislava Hudečka. Ten působil ve funkci od prosince 2021. Řízením VTÚVM byl  pověřen Jiří Pešek. První větší personální změna ze strany nového ředitele státního podniku vyvolává otázky, zda je tento přístup koncepční, a jestli Kašpárka naopak někdo zvenčí ,,netlačí“.

Šéf Vojenského tecnhického ústavu (VTÚ) Jiří Kašpárek odvolal k 28. únoru 2023 dosavadního ředitele VTÚVM Stanislava Hudečka, který byl do funkce jmenován 1. prosince 2021.

Kašpárek je ve funkci teprve pár týdnů a už učinil první významnější personální změnu, aniž by se stačil v podstatě rozkoukat. To, že ji udělal už tak krátkou dobu po svém jmenování, kdy se teprve seznamuje s vnitřními procesy a řídícími mechanismy podniku, zákonitě vyvolává otazníky, zda současný šéf VTÚ začíná řídit jím svěřený státní podnik koncepčně.

Kašpárek totiž učinil první větší personální změnu ve VTÚ sotva pár týdnů po nástupu do funkce, a tak se zároveň vkrádá otázka, zda Kašpárka někdo ,,netlačí“. Opak je v tomto případě pravdou, protože Kašpárek je nominantem náměstka ministryně obrany Jany Černochové Františka Šulce, který za ním stojí, a jenž mu pravděpodobně i předává ,,notičky“.

Další otazníky pak vyvolává samotná kvalifikace Kašpárka k řízení státní instituce. Šéf VTÚ byl v minulosti zaměstnán jako člen představenstva a ředitel společnosti LOM PRAHA TRADE a.s. Do této funkce byl jmenován dne 1. 12. 2021 s účinností od 3. 12. 2021. Ještě předtím byl jako voják nasazen na zahraničních misích, např. v Afghánistánu, byl vedoucím skupiny logistiky ve Fajzabádu.

Z vládního Výboru pro personální nominace, který zveřejnil záznam o průběhu pohovoru, však vyplývá, že Kašpárek splňoval předpoklady pro řízení VTÚ a potřebnou důvěru dostal. V záznamu se uvádí: ,,Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.“

Je na druhé straně funkce vedoucího logistiky skutečně vhodným předpokladem pro vykonávání funkce ředitele státního podniku? V tomto případě se ukazuje, že nikoliv, neboť Kašpárek postrádá hlubší kvalifikaci k řízení VTÚ. Fakt, že byl vojákem a sloužil republice, je jistě záslužné, nicméně nedostačující předpoklad pro funkci, kterou má teprve několik týdnů svěřenou.