Šéf štátneho dopravcu Gono vedie Slovensko vpred: Špičkové technológie v prekladisku v Čiernej nad Tisou sú tie najlepšie v regióne

Bratislava / Čierna nad Tisou – Prevádzkové zmeny sa primárne týkajú prekládky sypkého materiálu ako je predovšetkým železná ruda. V rámci prekladiska sa opúšťa manuálna prekládka pomocou bagrov a výklopníkov, ktorá je obecne považovaná za zastaralú.  Prekládka železnej rudy z Ukrajiny bude po novom úplne prebiehať na tzv. automatizovaných výklopníkoch, ktoré sú najmodernejšou technológiou v tomto segmente. Vďaka plnému využitiu týchto špičkových strojov je Čierna nad Tisou najpokročilejším prekladiskom na sypké materiály na východnej hranici EU.

Roman Gono pre STV uviedol:
Prekládka zo širokého rozchodu na normálny, ktorá sa deje tu v Čiernej nad Tisou, zaznamenali sme výrazný objem. Gro našich tovarov a prekládky sú, samozrejme, železnorudné sypké substráty, ktoré sú pre oceliarne nie len U.S Steel, ale aj v Čechách a v Rakúsku a tento objem tým, ako železiarne zvyšujú svoju produkciu, tak tým nám narastá aj tento objem. Samozrejme, nikto nevie dokedy ten nárast bude pokračovať, či nedôjde v budúcnosti opäť k nejakej korekcii, a tieto organizačné zmeny, ktoré robíme, že naša spoločnosť nebude tak citlivá na výkyvy a zmeny tohto objemu. A dokážeme tú prekládku  riešiť veľmi efektívne s čo najmenším dopadom na náklady.” Uviedol predseda predstavenstva Roman Gono.

Uvedené technologické zmeny sa dejú v rámci tzv. Ozdravného plánu ZSSK CARGO, ktorého hlavným autorom je práve Gono.Vyššie uvedené uvedené kroky sa dejú s podporou Ministerstva dopravy. Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR v tejto veci na dotaz médií, či podporuje zmeny vo východoslovenských opatreniach. “Dobre viete v akej situácii bolo Cargo minulý rok. Ten management, ktorý tam nastúpil, nový managament predložil ministerstvu dopravy alebo to predstavenstvo predložilo ozdravný plán a zatiaľ ideme podľa všetkých tých krokov, ktoré si definovalo management. Myslím si, že efektom bude zdravá spoločnosť v čiernych číslach.” 

„1.marca budúceho roku by sme presunuli komplet prekládku týchto tovarov na moderný spôsob, a to na rotačné výklopníky, ktoré dokážu prekladať ten tovar výrazne rýchlejšie a efektívnejšie,  a niekoľkonásobne lacnejšie, ako to, čo momentálne robíme v tú časť, ktorú robí naša spoločnosť ručnou prekládku bagrami a rýpadlami.” Uviedol Gono.

 

Spomínané kroky vykonáva v rámci dcérskej spoločnosti, kde sa v minulosti zrealizovali obrovské investície do automatizovaných výklopníkov, ktoré sú naozaj špičkovou technológiou v regióne.

Efektivizácia prevádzky v rámci Čiernej nad Tisou je jedným z kľúčových bodov vyššie zmieneného ozdravného plánu. Nielen pre prekladisko v Čiernej nad Tisou je veľmi dobre, že tieto kľúčové efektivizačné kroky majú podporu od kľúčových osôb na Ministerstve dopravy a výstavby SR.  

Slovensko sa o prepravu bije s Poľskom a Maďarskom, a je dôležité byť na technologickej špičke, pretože vďaka tomu je možné ponúknuť najrýchlejšiu a najefektívnejšiu prekládku, na čo klienti samozrejme pri voľbe trasy prepravy veľmi počujú.

Okrem sypkých substrátov sa v Čiernej prekladajú aj kontajnery. Prekládka kontajnerov z Ázie je súčasťou tzv. Hodvábnej cesty. Na rozdiel od prekládky sypkých materiálov na moderných výklopníkov, kde je vyťaženosť prekladiska veľmi vysoká, prekládka kontajnerov prebieha len v malom percente kapacity. Aj v tejto veci, ale Ministerstvo dopravy pripravuje podporu.

Jaroslav Kmeť  skonštatoval, že je pre Slovenskú republiku práve Hodvábna cesta a prúdenie tovarových tokov z Číny veľkou príležitosťou. Podotkol, že je úlohou vlády dostať na terminál kombinovanej dopravy v Dobrej, čo najviac vlakov, ktoré dnes stoja pred poľskými Malaszewiczami, aby na nich zarobili aj slovenské spoločnosti a Želežnice SR.  

ZDROJ: Anton Hruška