SaS navrhuje zníženie DPH na palivá, gastro a iné!

Na snímke z¾ava štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Karol Galek, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) poèas tlaèovej konferencie ministerstva hospodárstva SR na tému Aktuálna situácia v súvislosti s dodávkami plynu 27. apríla 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar

Poslanci strany SaS po tom, ako strana vypovedala koaličnú zmluvu, predložili do Národnej rady (NR) SR viacero ekonomických zákonov.

 

 

Chcú napríklad zmeniť spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá, znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá, pre gastroprevádzky, ale tiež zvýšiť odvod z výťažku niektorých internetových hazardných hier či zaviesť daň z plynovodov. Vyplýva to z návrhov zmien zákonov predložených do parlamentu. Novela zákona o správnych poplatkoch by mala zmeniť spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá tým, že zavádza parameter ekologickej prevádzky vozidla. Predložený návrh zákona ruší koeficient veku vozidla a zavádza výpočet registračného poplatku ako súčin výkonu a ekologického koeficientu vozidla (emisnej normy vozidla). Zmena by mala priniesť pre občanov úsporu na registračných poplatkoch približne o 32 miliónov eur. Poslanci zároveň navrhli zvýšenie odvodu z výťažku niektorých internetových hazardných hier o päť percentuálnych bodov z 22 % na 27 %, čo by malo nahradiť výpadok z výberu správnych poplatkov.
 

 

Pokles príjmov do štátneho rozpočtu očakávajú poslanci SaS aj pri návrhu na dočasné zníženie DPH na motorové palivá na osem percent. „Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni približne 150 miliónov eur pri súčasných cenách palív,“ uviedli poslanci v návrhu. Tento negatívny vplyv by mal byť kompenzovaný daňovými príjmami z plánovaného mimoriadneho zdanenia spracovania ruskej ropy. Pokles DPH by mal platiť iba počas budúceho roka.  Zníženie DPH by chcela SaS presadiť aj v službách spojených s podávaním jedál a nápojov, v tomto prípade trvale na 10 %. Podnikatelia v gastronómii podľa navrhovateľov stále čelia kríze i hrozbe núteného ukončenia podnikania. Zároveň sa prevádzkam zvýšili náklady spojené s dodržiavaním hygienických nariadení. „V podstate bezprostredne po zlepšení epidemiologickej situácie čelia prevádzky novej sérii problémov, ktorých spoločným menovateľom je inflácia,“ dodali poslanci. Súčasťou tohto návrhu je zároveň aj valorizácia spotrebnej dane z liehu o 30 % na sadzbu 1404 eur za hektoliter.
 

Zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu sleduje návrh zákona o dani z osobitnej stavby. Tou je podľa návrhu SaS plynovod slúžiaci na medzinárodnú prepravu plynu. Základom dane je celková dĺžka plynovodov, ktorá je približne 749 kilometrov. Priamy pozitívny vplyv na verejné financie očakávajú poslanci vo výške 120 miliónov eur ročne. Daň z osobitnej stavby však bude mať vplyv na zníženie ziskovosti pološtáneho prepravcu plynu eustream a následne na pokles dividend, preto sa uvažuje s čistým pozitívnym vplyvom na rozpočet verejnej správy vo výške 59 miliónov eur. Posledným z ekonomických zákonov predložených poslancami SaS je novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Tou by poslanci chceli zvýšiť výšku použiteľného výnosu z dražieb emisných kvót zo súčasných 30 % ročného výnosu na 70 %. Zároveň navrhli zo zákona vypustiť oprávnenie Ministerstva životného prostredia SR meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na zákonom stanovené účely.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk