Samosprávy potrebujú pomoc. Dostanú 127 miliónov z eurofondov?

ZDROJ FOTO: FB Ministerstvo investícií

Veronika Remišová, vicepremiérka a ministerka investícií na rade ZMOS vysvetlila, že robiť regionálny rozvoj bez úzkej spolupráce s regiónmi, krajmi, mestami a obcami nie je možné. Cíti sa byť poctená vďaka stretnutiu so zástupcami združenia. Vyrokovali dôležité veci.

„Od nástupu do úradu sa spolu s celým mojím tímom na ministerstve snažíme robiť všetko tak, aby bol regionálny rozvoj efektívny, férový a transparentný. Veľmi ma teší, že našu víziu sa nám, vďaka úzkej a kvalitnej spolupráci so samosprávami, darí napĺňať,“ povedala.

Vďaka úzkej a kvalitnej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa ministerstvu túto víziu darí napĺňať, a to aj v náročných rokoch.

„Veľmi účinná pomoc, ktorú sa v Bruseli podarilo presadiť, je 127 miliónov eur pre mestá a obce na kompenzáciu nákladov, ktoré mali v dôsledku migračnej krízy a pri prijímaní utečencov z Ukrajiny. Veľkú pomoc pre žiadateľov v regiónoch predstavuje aj sieť Regionálnych centier, vďaka ktorým žiadatelia o eurofondy nájdu podporu v každom krajskom meste,“ zhrnuli na ministerstve.

Predstaviteľov ZMOS zaujímala aj najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska – už žiadnych 6 operačných programov, ale jeden Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a minimom byrokracie. Z celkového takmer 13 miliardového balíka budú o vyše 2 miliardách rozhodovať priamo regióny a to v rámci integrovaných územných investícií. ,,Veľmi si želám, aby naša spolupráca bola aj naďalej konštruktívna, profesionálna a pomáhala ľuďom na Slovensku, vo všetkých regiónoch,“ dodala Remišová.

Predseda ZMOS Branislav Tréger vysvetlil, že v prípade, že niektoré oblasti samosprávam nebudú dofinancované, budú musieť prenesené kompetencie vracať štátu.

„To by bolo veľmi negatívne voči občanom miest a obcí, pretože niektoré služby by moli následne pre nich menej dostupné,“ zhrnul.
S kompenzáciou energií majú podľa neho problém hlavne malé obce, v noch často ide doslova o existenčné problémy. „S vládou sme vyjednávali niekoľkokrát. Ak mám dobrú informáciu, tak tranzitný poplatok v rámci elektrickej energie vláda dáva na úroveň začiatku roku 2022, takže bude kompenzovať zvýšené percentá cien elektriny. Zas na druhej strane aj tie peniaze, ktoré máme sľúbené, že prídu skôr, sa raz minú a keď táto kompenzačná schéma sa skončí, tie ceny energií sa nedostanú na úroveň začiatku roku 2022. Budú o 100 a viac percent vyššie a s týmto si mestá a obce veľmi ťažko poradia,“ zhrnul Tréger.

ZMOS zároveň prišlo v súvislosti s kompenzáciami s tzv. modelom solidárnosti. Podpredseda združenia Jozef Božik objasnil, že nevyčerpaných približne 200 miliónov eur bude použitých na občana, pričom koeficient bude násobený 0,8 v prípade obcí nad 3000 obyvateľov. Pokiaľ to budú obce do 3000 obyvateľov, bude násobok 1,2, v prípade Bratislavy a Košíc je to 1,0.

„Cieľom je, aby každé jedno mesto a obec dosiahli na kompenzácie cien elektriny a plynu. Celkovo by v priebehu prvého polroka mohlo byť takto rozdelených 55 miliónov eur,“ objasnil. Solidárne budú tiež vyššie územné celky vo vzťahu k mestám, kraje budú brať z balíka len 25 percent, nie 30 percent ako v prípade výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Tento návrh je podľa Božika akceptovaný zo strany vlády SR a schválený by mal byť v priebehu budúceho týždňa.
Remišová sa cíti poctená, pretože sa mohla stretnúť s primátormi a starostami na zasadnutí Rady Združenia miest a obcí.

„Vďaka konštruktívnej spolupráci so samosprávami sa nám darí účinne zmierňovať dopady globálnych kríz na ľudí na Slovensku. Naším spoločným záujmom je, aby financie – či už z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu – riešili problémy miest a obcí a pomáhali ľuďom. V čase koronakrízy sa nám podarilo v Bruseli vyrokovať presun miliardy eur na pomoc Slovensku a vďaka tomu sme ochránili desaťtisíce pracovných miest a zamestnanosť máme takú istú ako pred pandémiou. Je to úplne iné ako za predošlej krízy, kedy vláda Smeru pridala 150 000 nových nezamestnaných,“ vysvetlila na sociálnej sieti.

Príkladom ďalšej pomoci pre samosprávy je možnosť navýšiť eurofondové projekty o 20%, aby sa vykryl nárast cien stavebných materiálov.

„Veľmi dobrú odozvu od miest a obcí máme aj v prípade špeciálneho 127-miliónového balíka, ktorý sme pre ne v Bruseli vybavili na zmiernenie dopadov migračnej krízy. Za každého utečenca, ktorému mestá a obce poskytli pomoc, môžu dostať až 2 600 eur a peniaze, ktoré takto získajú, môžu použiť na čokoľvek – na opravu svojich škôl, škôlok, výsadbu zelene, zateplenie svojich budov. Už teraz sa nám o túto podporu prihlásilo vyše 1 300 oprávnených miest a obcí,“ zhrnula Remišová.

Primátorov a starostov vyzvala, aby si splnili svoje záväzky a dočerpali eurofondy, ktoré už majú na svoje projekty schválené. Teraz je najmä na prijímateľoch – teda samosprávach – aby svoje projekty zrealizovali do konca roka, tak ako sa zaviazali v zmluvách.

„Nestavajme mestá, obce, samosprávy na jednu stranu a vládu a štát na druhú. Takéto vnímanie je úplne scestné a veľmi škodí všetkým, škodí Slovensku, škodí ľuďom. Vlády, ministri, primátori aj starostovia sa menia. Ale naša krajina, tá nám zostane a je zodpovednosťou nás všetkých, aby sme ju našim deťom a deťom našich detí odovzdali krajšiu, lepšie spravovanú, úspešnejšiu, bohatšiu. Slovensko nepatrí politikom, patrí ľuďom,“ dodala.