S pádom vlády Ústava SR stanovuje konkrétne kroky

Autor: Redakce
Až do vymenovania novej vlády dostáva odchádzajúca vláda poverenie vykonávať svoju činnosť od hlavy štátu. Právomoci takto poverenej vlády sú obmedzené.
S pádom vlády Ústava SR počíta a stanovuje konkrétne kroky. Upozorňuje na to na sociálnej sieti Úrad vlády (ÚV) SR. Dočasne poverená vláda môže napríklad rozhodovať o návrhoch zákonov a o nariadeniach vlády, o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu, o medzinárodných zmluvách SR, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident, ako aj o ďalších bezpečnostných otázkach. 


„Na rozhodnutia nad rámec týchto právomocí, napríklad na vymenúvanie a odvolávanie štátnych funkcionárov, potrebuje poverená vláda predchádzajúci súhlas prezidenta SR,“ skonštatoval úrad vlády. Národná rada SR vo štvrtok (15. 12.) vyslovila 78 hlasmi nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Prezidentka Zuzana Čaputová má v piatok popoludní Hegerovu vládu odvolať a zároveň ju dočasne poveriť vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook