Ružovým vodičským preukazom odzvonilo, nezabudnite si ich vymeniť!

Zdroj foto: Pixabay (free for commercial use)
Ružovým vodičský preukaz v súčasnosti ešte vlastní viac ako 168 tisíc Slovákov. Od nového roka na vodičov čaká zmena. Na ktoré veci si treba dať pozor?

Ružový vodičský preukaz v súčasnosti ešte vlastní viac ako 168 tisíc Slovákov. Od nového roka na vodičov čaká zmena. Na ktoré veci si treba dať pozor?

Preukazy, ktoré boli vydávané od vzniku Slovenskej republiky až do konca apríla roka 2004, boli príznačné svojou ružovou farbou. Ich exspirácia nebola pôvodne časovo limitovaná. O ukončení ich platnosti rozhodla Eurosmernica z roku 2006, ktorá zmenila pravidlá pre členské krajiny Európskej únie. Slovenská legislatíva sa jej musela prispôsobiť a tým pádom sa platnosť vybraných vodičských preukazov skrátila, uvádza portál Finsider.

Od nového roku bude štát vydávať len jednotný druh vodičského preukazu.O nový preukaz je potrebné si zažiadať na oddelení dokladov poriadkovej polície príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo na klientskych centrách. Ako informuje TASR, treba si však dať pozor, za vydanie preukazu sa platí 6,50 eur. Doba dodania je jeden mesiac. Ak ho chcú vodiči obdržať do dvoch dní, musia počítať so zaplatením 26 eur. Starý preukaz je nutné odovzdať na polícii.

Za prázdne sklady Ministerstva vnútra môže bývalá vláda

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) kritizoval postupy bývalej vlády pri objednávaní nových typov preukazu. „Roman Mikulec robil všetko možné, než riadil Ministerstvo vnútra. Skôr ho zaujímala politická pomsta,“ kritizoval minister svojho politického predchodcu. Najväčší problém mal šéf rezortu s čistopismi preukazov, ktoré boli objednané formou priameho rokovacieho konania s vedomím, že dodávka ich množstva nebude v stanovenej lehote naplnená.

Tento krok bol v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad verejného obstarávania tak udelil rezortu pokutu vo výške 308 tisíc eur. Ministerstvo sa ocitlo pred dvoma možnosťami. Buď podpíšu dodatok ku zmluve, ktorá vznikla nezákonne, alebo budú riskovať, že si občania nebudú môcť v novom roku sadnúť za volant.

„Nemáme inú možnosť, ako podpísať dodatok k rámcovej zmluve, za ktorú dostal minister vnútra Mikulec pokutu, aby sme zabezpečili ľuďom čistopisy dokladov. Nikto by sa nemal po novom roku ocitnúť bez platného vodičského dokladu,“ vyjadril sa Eštok na tlačovej konferencii. Avizoval však, že hrozí riziko, že pokuta bude ešte vyššia. Minister je toho názoru, že vláda momentálne nemá inú možnosť.

V súčasnosti eviduje ministerstvo 38,445 kusov v zásobách čistopisov. Rezort očakáva, že sa táto zásoba do konca decembra ešte minie. Podpisom dodatku zmluvy by sa tento problém mal vyriešiť.