Rozhorčená Kolíková! S čím nesúhlasí?

Bratislava  – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nepodporuje návrh, ktorým by sa zaviedol nový typ živnosti, a to právne poradenstvo. Poukázala na problém vyvodzovania zodpovednosti. Zmenu má priniesť návrh novely živnostenského zákona, ktorým by sa zmenil aj zákon o advokácii. Podal ho predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO).

Kolíková počas stredajšieho rokovania vlády novinárom odkázala, že jej stanovisko k tomuto návrhu je negatívne. „Rada by som poukázala na to, že pri poskytovaní právnych služieb treba riešiť aj otázky konfliktu záujmov, etiky, disciplinárnej zodpovednosti. Len čo sa koná o právnika, ktorý je mimo dosahu komôr, či už advokátskej, notárskej, vyvodenie zodpovednosti je vo vzduchoprázdne,“ povedala novinárom.

Kremského návrh by umožnil občanom s právnickým vzdelaním druhého stupňa poskytovať zákonom vymedzený rozsah služieb, na ktoré nebude potrebné byť na zozname advokátov. Sľubuje si od toho rýchlejšie a lacnejšie služby pre občanov aj firmy, ako aj zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb. Právni poradcovia by sa podľa návrhu nezdružovali v profesijnej komore a výkon tejto živnosti by sa nereguloval. Právni poradcovia by mohli podľa návrhu poskytovať právne rady, spisovať listiny o právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory, robiť právne poradenstvo či konzultačnú činnosť v oblasti tvorby práva.

Poslanec tvrdí, že návrhom sa neobmedzujú kompetencie advokátov. Dodal, že právnym poradcom zmena neumožní zastupovať klientov v sporoch a konaniach pred súdmi a ďalšími orgánmi, ako napríklad pri rozvodoch alebo exekúciách.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk