Rodičovský bonus je len čistý populizmus, ktorý ešte zhoršil udržateľnosť, hovorí Peter Cmorej exkluzívne pre Vysokú hru na tému týkajúcu sa sociálneho sektora

ZDROJ FOTO: FB Peter Cmorej

Peter Cmorej z politickej strany Sloboda a Solidarita porozprával exkluzívne pre portál Vysoká hra o jeho názore na valorizáciu dôchodkov, predčasný dôchodok či zmeny v dôchodcovských sporeniach alebo otcovskej či materskej dovolenke. Zmeny sú v niektorých smeroch jednoznačne potrebné.  Vysoká hra sa venuje príprave série článkov týkajúcich sa aktuálnej politickej situácie a nadchádzajúcich volieb na Slovensku. V tomto článku sme sa opäť zamerali na veci týkajúce sa sociálneho sektora. „Jemu nešlo o reálne riešenie problému, ale o to, aby si postavil politický pomníček,“ povedal o ministrovi práce Milanovi Krajniakovi. Dôchodkový systém je podľa Cmoreja neudržateľný.

 

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 zvýšila dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemuseli o nič osobitne žiadať. Zvýšili sa všetky druhy dôchodkových dávok. Myslíte, že by sa s valorizáciou ešte dalo pracovať a zmeniť situáciu vo väčší prospech dôchodcov?

Zvyšovanie dôchodkov od 1. januára sa počíta podľa vzorca, ktorý je v zákone. Ten vzorec hovorí teraz po novom o priemere inflácie za prvých deväť mesiacov predchádzajúceho roka. Keďže sme len v treťom mesiaci, ešte nepoznáme ďalšie čísla, ktoré sa budú zarátavať pre zvýšenie od 1.1.2024. Predikovanie inflácie nepatrí zrovna medzi silné stránky ekonómov. Bude sa to ešte upravovať a spresňovať. Osobne si myslím, že nakoniec to bude skôr viac ako teraz ukazujú oficiálne prognózy. Strana Hlas, ktorá navrhla zmenu vo vzorci, avizovala, že chce dať pozmeňovací návrh, aby sa valorizovalo o výhodnejšiu variantu pre dôchodcov, lebo vznikli pochybnosti, či to čo navrhli bude nakoniec pre dôchodcov výhodnejšie.

Niečo iné je valorizovanie počas roka. Vždy sme hovorili, že ak prichádza k výraznému zvyšovaniu nákladov, dôchodky by sa mali zvyšovať aj počas roka. Strana Hlas prišla s návrhom, ako to urobiť, ten bol však zle napísaný, a tak som pripravil za SaS lepší návrh, ktorý bol nakoniec prijatý. Žiaľ, pre chaos v hlasovaní to nebolo možné schváliť inak ako od roku 2024. Potom aj ekonómovia povedali, že návrh by mal platiť už tento rok, lebo predpokladajú, že inflácia bude klesať. A tak som avizoval, že predložím pozmeňujúci návrh, aby sa účinnosť zákona o mimoriadnej valorizácií presunula na júl 2023.

Od 1. januára 2023 má mať poistenec, ktorý má odpracovaných 40 rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok, ale penziu bude mať krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac. Započítavajú sa aj obdobia, počas ktorých nemohol poistenec vykonávať zárobkovú činnosť, napríklad vojenská služba či starostlivosť o deti. Ste s týmto výsledkom spokojný alebo by sa dalo ešte niečo zmeniť k lepšiemu?

Som s tým spokojný ale podotýkam, že okrem tejto možnosti ostala  v zákone aj druhá možnosť predčasného starobného dôchodku, kde sa má dôchodok krátiť o 0,5 percenta. Je to dva roky pred riadnym starobným dôchodkom. Tým, že tam zostali dva spôsoby, tak sa dosť obávam, že v systéme bude chaos. Chcelo by to upratať.

Žiaľ, odmietli mi novelu zákona, kde som riešil dve chyby v zákone o sociálnom poistení a jedna z nich sa týkala práve predčasných starobných dôchodkov. Stáva sa totiž, že predčasné starobné dôchodky nechcú dať človeku, ktorý má povolenia na výkon niektorého slobodného povolania, napríklad je znalec, tlmočník, stavebný inžinier alebo mediátor. Takýmto ľuďom predčasné dôchodky dokonca odoberali a peniaze musia vrátiť.

Čo rodičovský bonus, aký na to máte pohľad, je to dobré riešenie?

Rodičovský bonus je úplne bizarná vec. Prvýkrát sa podarilo ministrovi práce presadiť niečo, s čím nesúhlasí ani len jednota dôchodcov. Samotní dôchodcovia nesúhlasia. Týmto bonusom sa vraj máme odvďačiť rodičom za to, že nás vychovali.

Tak štát vám peniaze najprv zoberie a potom časť z nich vracia menovite vašim rodičom, ako bonus k tomu, čo je ich riadny dôchodok. Reálne je to len odčerpávanie peňazí z dôchodkového systému. Bude to stáť okolo 350 miliónov eur ročne, a o to menej budeme mať na dôchodky v situácii, kedy máme dôchodkový systém zrelý na zrútenie.

Máme rekordnú úroveň dlhu, zvyšujú sa úrokové sadzby, zhoršuje sa pomer medzi pracujúcimi a dôchodcami. Nemusíte byť ani super matikár, aby ste si vypočítali, že ak bude mať jeden pracujúci živiť jedného dôchodku, tak to nemôže fungovať. To by sme museli každému pracujúcemu zobrať okolo 570 eur len na dôchodok jedného dôchodcu. To sme ešte nezafinancovali zdravotníctvo, súdy a iné verejné statky. Dôchodkový systém to takto nemôže prežiť. Rodičovský bonus je len čistý populizmus, ktorý ešte zhoršil udržateľnosť. Je to okrem toho ešte aj strašne nespravodlivé, lebo aj máte deti choré alebo vám zomreli, či deti mať nemôžete, tak nedostanete nič.

Je nejaká šanca, že by to mohlo zafungovať a nepoškodiť štátu?

Keď už Krajniak chce niečo riešiť, tak by mal riešiť že keď sa rodič stará o dieťa, reálne mu to znižuje dôchodok. Príjmová krivka matky po návrate do práce je podstatne horšia ako u muža. Na kariérnom rebríčku nestúpa tak, ako predtým. Väčšinou je to opäť ona, ktorá sa stará o deti, keď ochorejú.  Mal by riešiť toto. Dá sa to vyriešiť tak, že osobný mzdový bod, ktorý sa za materské obdobie dáva v hodnote 0,6 (pozn. osobný mzdový bod vyjadruje pomer platu k priemernej mzde), čo je výhodné len pre matky, ktoré nikdy nepracovali, tak ten bude podľa mzdy, ktorú mala matka pred nástupom na materskú. Možno tam dať aj nejaký koeficient za výchovu. Takto by sa mohli prepočítať aj dôchodky matiek, ktoré sú už teraz na dôchodku. Jemu nešlo o reálne riešenie problému, ale o to, aby si splnil svoj politický sen.

Novopriznané dôchodky sa vypočítavajú podľa aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá do teraz rástla o sto percent rastu priemerného príjmu. Pre udržateľnosti celého systému, dôjde k spomaleniu rastu na 95 percent. Dôchodkovú hodnotu určuje každý rok Sociálna poisťovňa. Úprava výšky ADH výrazne zlepší udržateľnosť dôchodkového systému a zároveň reaguje na požiadavku Európskej únie, ktorá požadovala zlepšenie verejných financií o 1,8 % HDP. Dôchodková reforma ministerstva práce ide nad rámec a navrhuje zlepšenie udržateľnosti verejných financií o 2,4 % HDP v horizonte 50 rokov. Chápem spomalenie rastu, nie je to však voči bežným ľuďom a platiteľom daní nefér? Ako to vnímate?

To je práve to, že dôchodkový systém je neudržateľný. Neviem či ešte niekto na Slovensku verí, že bude mať dnešná pracujúca generácia dôchodky na takej úrovni, ako majú dnešní dôchodcovia. Nie je to tak. Je to cesta, ako malým spôsobom znížiť náklady. Stále je to nepostačujúce. Za nejakých 20 rokov bude priemerný dôchodok vďaka tejto zmene o päť až desať percent nižší ako je teraz. Pre udržateľnosť systému to však postačovať nebude.

Najvýznamnejšími zmenami v II. pilieri sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie a zmeny v podmienkach výplatnej fázy, ktoré majú zabezpečiť postupné a dlhodobé čerpanie úspor. Zároveň sa upravujú (individuálne) garancie a znižujú poplatky pre dôchodcovské správcovské spoločnosti. Je to dostatočné? Netreba urobiť viac? Ak áno, čo?

Táto novela vznikala veľmi nešťastným spôsobom. Sú tam negatívne dve veci, ktoré kritizujeme. Žiaľ, pán minister Krajniak dosť nerád hľadá najlepšie riešenia a je skôr direktívny typ. Potom to tak často vyzerá. Žiaľ, robí to, že každú veľkú novelu mení priamo v parlamente v druhom čítaní. Aj teraz priniesol dvadsať stranový pozmeňujúci návrh len pár minút pred jeho prečítaním, možno preto, aby sme ani nestihli zareagovať. Je to absolútne zneucťovanie legislatívneho procesu. Potom sú tam chyby. Aj v tomto zákone. Cez poslanca Kremského teraz podávajú ďalšiu novelu, kde chyby opravujú. My sme urobili petíciu „Ochráňme spolu druhý pilier“, keďže novela vám zakazuje narábať s polovicou vašich úspor, aj keď už máte nadpriemerný dôchodok a smrť na jazyku. Ani keby ste si mohli za tie peniaze zachrániť život, nechcú vám to dovoliť. Druhým nezmyselom je zdaňovanie dôchodkov, ktoré tam presadil práve Kremský a teraz sa to snaží opraviť.

Čo zmena, ktorá sa týka poistencov, ktorí získali pred 1. januárom 1993 tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré mali získať dôchodok z Českej republiky? V praxi však vznikali prípady, kedy nárok na dôchodok takémuto poistencovi v Českej republike nevznikol (vzhľadom na prísnejšie podmienky nároku ako v Slovenskej republike). Takýto poistenec teda dostával iba čiastkový dôchodok od Slovenskej republiky. Na základe novej právnej úpravy sa až do vzniku nároku na dôchodok z Českej republiky bude výška dôchodku zo Slovenskej republiky vypočítavať aj z československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok na dôchodok z Českej republiky. Táto úprava sa týka poberateľov starobných, predčasných starobných aj invalidných dôchodkov. Čo si myslíte o takomto vypožičiavaní

Každá krajina má vlastné dôchodkové zákony, a toto neznamená, že si ten človek nebude môcť požiadať o dôchodok aj v Čechách. Pokiaľ viem, tu riešia sčasti byrokratický problém. Cezhraničná komunikácia trvá naozaj veľmi dlho a potom sa ľudia nevedia dostať k svojmu dôchodku dlhé mesiace. Je to celkom hanba. Rozumiem tomu tak, že teraz už budú dôchodok priznávať rýchlejšie. Zmenu považujem za pozitívnu.

Pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorí nesú ťarchu dlhodobo kumulovaných záväzkov voči Sociálnej poisťovni, bude parlamentom schválený inštitút generálneho pardonu znamenať pomoc, ako sa zbaviť aspoň časti pohľadávok (penále). Pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (poistné) to znamená, že ak najneskôr do 31. augusta 2023 zaplatia všetko dlžné poistné, ktoré bude splatné do 31. januára 2023 a týka sa obdobia do 30. júna 2022, príslušné penále im bude odpustené. Nie je to až príliš? Poctivo pracujúci ľudia môžu namietať. Je nejaký návrh, ako by ste to urobili inak?

Chápem to tak, že poistné sa neodpúšťa, odpúšťa sa penále, pokiaľ to uhradíte do určitej doby. Považujem to za lepšie, ako pred sebou tlačiť nevymožiteľný dlh.

Posledná vec, ktorá ma zaujíma je  platené otcovské voľno. Novela Zákonníka práce priniesla dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Novelu pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Otcovskú vypláca Sociálna poisťovňa. Dávka je určená pre otcov a po splnení zákonných podmienok ju môžu poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. V prípade, ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizované, toto obdobie sa predlžuje o obdobie hospitalizácie. Čo však otcovia, ktorí sú v danom momente nezamestnaní, nie je to trochu nespravodlivé? Nie je to pre čestných ľudia, ktorí nedopatrením prídu o prácu nefér?

Obdobným spôsobom sa vypočítava aj materská. Ten spôsob ráta s tým, že musíte byť počas posledných dvoch rokov zamestnaný aspoň 270 dní. Pokiaľ nie ste zamestnaný, nedostanete ju. Netýka sa to len oteckov ale aj mamičiek. Je to poistná dávka, kto neplatil, má solidárnu dávku. Súhlasím, že celý systém dávok do troch rokov veku dieťaťa treba prekopať. Je tam bordel a veľa nespravodlivosti. Nový systém by mal fungovať tak, že sa pozrieme na vašu pracovnú históriu, na základe čoho sa vypočítajú dávky. Takýto návrh som predložil dobré tri roky dozadu. Nasledujúci mesiac alebo ten ďalší to chcem dať opäť do parlamentu. Nie je to len to, čo hovoríte vy. Aj žena, ktorá má rizikové tehotenstvo, nemusí dostať materskú len preto, lebo ak ste pripútaná na lôžko, ste práce neschopná. A to sa nepočíta do tých 270 dní, takže nesplníte podmienku a nedostanete materskú. Alebo ste boli dobre zarábajúca, založila ste si živnosť, otehotniete, no nedostanete materskú, lebo prvý rok neplatíte odvody. Takýchto prípadov je veľa.