Richard Raši náš plán pre železnice: „Efektívne využiť eurofondy a modernizovať infraštruktúru“

Zdroj foto: FB Richard Raši reprofoto

Richard Raši exkluzívne pre redakciu Vysoká hra hovorí o pláne ako využiť eurofondy na regionálny rozvoj v snahe kopírovať úspešné prístupy z Poľska a Maďarska, ktoré dokážu efektívne čerpať tieto finančné prostriedky.  Raši taktiež upriamuje pozornosť na tri kľúčové oblasti regionálneho rozvoja: cestnú infraštruktúru, železnice a vodovody s kanalizáciami. Podľa neho sú to priority, ktoré sú nevyhnutné na udržanie obyvateľstva v regiónoch a na prilákanie investorov. Dôležitou súčasťou regionálneho rozvoja je aj dopravná infraštruktúra, pričom Raši zdôrazňuje úlohu železníc v preprave tovaru a služieb, a ich dôležitosť pre rozvoj krajiny. Regionálny rozvoj a investície do dopravy sú kľúčovými prvkami volebného programu Strany Hlas.

 

Ako by ste chceli zlepšiť verejný regionálny rozvoj? Akým spôsobom by ste doporučil čerpať efektívne peniaze z eurofondov? Myslíte si, že predchádzajúca vláda efektívne čerpala zo zdrojov? 

Regionálny rozvoj je naviazaný na investície na ktoré na Slovensku môžu ísť s plánu obnovy, eurofondov, alebo z financií štátu. My sme sa rozhodli, že z hľadiska eurofondov, budeme kopírovať všetky dobré riešenia, ktoré sme videli v Poľsku, alebo v Maďarsku. Pretože oni sú schopný čerpať eurofondy efektívne a vyčerpávajú ich na 100%. Slovensku na rozdiel od toho hrozí, že bude vracať do Bruselu takmer tri miliardy eur, čiže chceme kopírovať tie riešenia, ktoré sa v okolitých štátoch osvedčili.
Slovensko doteraz nečerpalo efektívne eurofondy a to najmä preto, že vlastnou legislatívou, vlastným verejným obstarávaním a vlastnými byrokratickými procesmi sme celý proces čerpania eurofondov výrazne skomplikovali.

 

Aké oblasti regionálneho rozvoja by si zaslúžilo väčšiu pozornosť a vyšší obnos finančných zdrojov?

Jednoznačne ide o dobudovanie infraštruktúry cestnej, investície do železníc SR, do koľají a vagónov, a veľkou témou stále ostáva dobudovanie vodovodov a kanalizácií. Toto sú 3 priority regionálneho rozvoja, ktoré sú nevyhnutné nato, aby sa nám regióny nevyľudňovali, a aby napríklad cestná infraštruktúra nebola prekážkou investorov.

 

Otázka dopravy. Myslíte že je pre regionálny rozvoj dopravnej infraštruktúry zásadná a akú veľkú úlohu zohrávajú železnice?

Ako som spomenul vyššie dopravná infraštruktúra, rozvoj železničnej dopravy je absolútne kľúčový. Klasická dopravná infraštruktúra z hľadiska ciest je kľúčová pre príchod investorov, ale takú istú rolu hrá aj železničná doprava, najmä v zmysle Carga a v zmysle dovozu tovaru a služieb a jej vývozu zo Slovenska, čiže z hľadiska rozvoja infraštruktúry máme náš volebný program kompletne zameraný na rozvoj regiónov, rozvoj dopravnej infraštruktúry, teda na všetko, čo Slovensko potrebuje.