Rezort školstva vyhlasuje výzvu s názvom „Študovne v stredoškolských internátoch”

zdroj foto: ilustračné foto

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa výzvu na vybavenie študovní v stredoškolských internátoch, ktorej cieľom je poskytnúť materiálno-technické vybavenie študijných miestností v školských internátoch pri stredných školách, stredných internátnych školách alebo školských internátoch pri spojených školách, ktoré majú aspoň jednu organizačnú zložku strednú školu. Novým ministrom školstva sa stal Daniel Bútora.

 

Tí žiaci, ktorý ubytovaní mimo svojich domovov mnohokrát nemajú prístup k moderným technológiám a tak sa nemôžu  plnohodnotne pripravovať na vyučovanie. Rezort školstva preto vyhlasuje výzvu s názvom „Študovne v stredoškolských internátoch”, ktorej cieľom je poskytnúť materiálno-technické vybavenie študijných miestností v školských internátoch pri stredných školách, stredných internátnych školách alebo školských internátoch pri spojených školách, ktoré majú aspoň jednu organizačnú zložku strednú školu.

V rámci Národných projektov edIT 1 a edIT 2 dodáva ministerstvo školstva digitálne vybavenie do škôl. V týchto dňoch spúšťa poslednú aktivitu tohto projektu, výzvu súvisiacu s vybavením študijných miestností v internátoch. Stredné školy s organizačnou zložkou internát, stredné internátne školy alebo zriaďovatelia školských internátov pri stredných školách si budú môcť požiadať o počítače all-in-one (s myšou a klávesnicou) a tlačiareň.

 

Nárok na vybavenie študovne a počty počítačov bude internátom vyrátaný na základe počtu ubytovaných žiakov, podľa údajov zo štatistickej ročenky Centra vedecko-technických informácií SR za školské roky 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023. Školám tak môže vzniknúť nárok od 2 do 22 počítačov a 1 až 3 tlačiarne. Počet oprávnených žiadateľov je 171 internátov.

 

Žiadatelia sa do výzvy môžu zapojiť do 16. júna 2023 cez online formulár zverejnený na stránke minedu.egrant.sk . Maximálna výška celkových finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 600 tisíc eur. Výška celkovej alokácie je priamo závislá od aktuálne dostupných finančných prostriedkov v rozpočte projektu edIT 1 v čase vyhodnotenia výzvy závislá od aktuálne dostupných finančných prostriedkov v rozpočte projektu edIT 1 v čase vyhodnotenia výzvy.