Remišová chystá novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

Bratislava – Vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) pripravuje novelu zákona o informačných technológiách (IT) vo verejnej správe. Jej cieľom bude spresniť vymedzenie vecnej a osobnej pôsobnosti zákona o IT vo verejnej správe, upraviť podmienky osobitných postupov podľa tohto zákona či doplniť pôsobnosť orgánu vedenia a oblasť koordinovania životných situácií. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli slov-lex.sk.

Legislatíva by tiež mala doplniť právne vymedzenie jednotného dizajnového manuálu a procesov s tým súvisiacich a takisto zjednodušiť právnu úpravu postupu v oblasti činností vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov CSIRT spresnením úpravy výkonu jednotlivých kompetencií. Cieľom novely je aj stanovenie právnej úpravy riešenia problémov týkajúcich sa nahlasovania a riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov v rámci verejného sektora.

Rezort informatizácie chce v legislatíve stanoviť doteraz chýbajúcu právnu úpravu nahlasovania a zverejňovania zraniteľností a zakotviť v novele kompetencie ministerstva v rámci kyberbezpečnosti v rámci verejného sektora.

Remišovej ministerstvo by chcelo v novele doplniť aj chýbajúcu úpravu spracovania osobných údajov a stanoviť v nej úpravu vedúcu k efektívnej implementácii projektov z eurofondov. Ďalšími cieľmi novely sú stanovenie podmienok využívania vládneho elektronického komunikačného systému Govnet a zjednotenie existujúcich definícií.

Zmeny zákona o IT vo verejnej správe argumentuje rezort tým, že v praxi sa vyskytli prípady, keď bola pôsobnosť zákona nesprávne vykladaná orgánmi riadenia. Remišovej rezort si tiež myslí, že v súčasnosti nie sú jasne právne stanovené postupy riešenia kyberbezpečnostných incidentov.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely do 24. januára tohto roka, pripomienkovanie začne zrejme vo februári alebo v marci.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk