Redakcia Vysokej hry exkluzívne z NRSR: Dochádza k obštrukciám? Výbor regionálneho rozvoja a verejnej správy má problém s uznášaniaschopnosťou

NRSR

Redakcia Vysoka hra sa nachádza v Národnej rade SR na výbore regionálneho rozvoja a verejnej správy SR. Rokovanie sa malo konať o 11:00, stále sa však nič nedeje.  

Zdroj foto: redakce

Z dôvodu neúčasti poslancov sa rokovanie odročilo. Dostavili sa piati a chýbali dvaja, aby bolo rokovanie uznášaniaschopné.

Výbor sa teda presunul na 12:15, avšak,  chýbal ďalší poslanec zo siedmich. Rokovanie je presunuté o ďalšiu hodinu na 13:15. Robia si z nás poslanci srandu?

Poslanci mali na programe dôležité body. Napríklad návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra SR alebo kapitoly Štatistického úradu a Úradu vlády SR. Prerokovali aj vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Na programe rokovania bol aj vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe či zákon o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.