Proud naděje v žilách: Darování krve jako kapka lidského soucitu

ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)

Darování krve je neocenitelným darem, který může zachránit životy a pomoci lidem v nouzi. Česká republika se může pyšnit vysokou úrovní dobrovolného darování krve, které je zásadní pro zajištění dostatečných zásob krve a krevních produktů pro nemocnice a pacienty po celé zemi. Přesto v současnosti chybí přibližně 100 tisíc dárců, uvádí server ProDárce.cz. Průměrný Čech přitom za svůj život potřebuje 5 krevních transfuzí a 14 dalších léků vyrobených z krve. Hlavním problémem s nedostatkem je to, že krev, i přes velký technologický pokrok, stále neumíme uměle vyrobit.

Darování krve je jednoduchý proces, který trvá pouze několik minut a nezpůsobuje žádné trvalé komplikace či zdravotní rizika. Před samotným darováním probíhá krátká lékařská prohlídka, během které je zjištěn váš zdravotní stav a vyhodnocena vhodnost darování krve. Poté je odebráno potřebné množství krve, která je uložena a zpracována do krevních produktů.

Každý darovatel krve musí splňovat určité podmínky. Mezi základní kritéria patří věk od 18 do 65 let a dostatečná tělesná hmotnost – hranice bývá stanovena minimálně na 50 kilogramů. Dárce musí být zdravý a nesmí být pozitivní na HIV ani po žloutence typu B a C. Jako faktory vylučující možnost darování krve se také uvádí drogová závislost nebo astma. Darovat nesmí ani kojící, těhotné ženy nebo ženy, které právě menstruují. Celý seznam omezení najdete zde.

A jak často lze krev darovat? Celkovou krev je možné darovat pouze 3x do roka s minimální 10týdenní pauzou mezi jednotlivými odběry, informuje server VŠEOBECNÁ FAKLTNÍ MEOCNICE V PRAZE. Muži mohou krev darovat čtyřikrát ročně s intervaly stejnými jako ženy. Existuje také odběr plazmy a krevních destiček, který je možné absolvovat častěji. Zde platí pro všechny jeno pravidlo minimálně dvoutýdenní pauzy.

V České republice existuje rozsáhlá síť transfuzních stanic a mobilních sběrných akcí, které umožňují darování krve. Často jsou také organizovány speciální sběrové akce v rámci firem, škol, veřejných institucí a dalších organizací. Podle VFN se tato krev nejčastěji využívá pro anemické pacienty, pacienty s poruchou srážlivosti krve, při velké ztrátě po úrazech a zraněních nebo před porodem, kdy se transfuze poskytuje do pupečníkové žíly.

Tento dobrý skutek také doprovází finanční výhody, které nejčastěji poskytují společnosti, které odběry zajišťují. Například A PLAZMA nabízí za odběr krevních destiček 800 korun. Nicméně tím výhody nekončí, a určité bonusy často dávají i zdravotní pojišťovny. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY poskytuje aktivním dárcům jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč na rehabilitační aktivity lázeňského typu, rehabilitační aktivitu s terapeutem a pasivní příspěvek v hodnotě 500 Kč.

Dobrovolné darování krve má významný dopad na společnost a přináší mnoho výhod. Krev a krevní produkty jsou nezbytné pro záchranu životů a zajištění kvalitní péče o pacienty. Vaše krev může pomoci nejen neznámým lidem, ale také přátelům, rodině nebo dokonce vám samotným v budoucnosti, budete-li potřebovat transfuzi.