Prísny ZÁKAZ obilia z Ukrajiny

ZDROJ FOTO: Facebook.com/minagri.sr
V MENE OCHRANY ZDRAVIA SPRÍSŇUJEME PRAVIDLÁ NARÁBANIA S UKRAJINSKÝM OBILÍM, uviedlo na svojej socialnej sieti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Na základe nevyhovujúcich výsledkov analýzy 1 500 ton pšenice z Ukrajiny, ktorú ŠVPS SR zachytila v mlyne v Kolárove, zavádza agrorezort Usmernenie na zákaz spracovania a uvedenia do krmovinového a potravinového reťazca. Podľa usmernenia je prísny zákaz spracovania a uvedenia na trh už naskladneného ukrajinského obilia a múky z neho. V kontrolovanej vzorke sa totiž potvrdil výskyt pesticídu, ktorý nie je povolený v EÚ a má negatívny vplyv na zdravie ľudí.  MPRV SR spolu s podriadenými organizáciami (ŠVPS SR, ÚKSÚP) zabezpečí odber vzoriek všetkého obilia a múk z Ukrajiny, ktoré už sú naskladnené na Slovensku.
Zároveň ŠVPS SR cez európsky Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RAPID ALERT SYSTEM) informuje všetky členské štáty EÚ o zdravotne nevyhovujúcej šarži. Minister Samuel Vlčan bude o vzniknutej situácii informovať veľvyslanca Ukrajiny Myroslava Kastrana ako aj ministrov pôdohospodárstva krajín V4, Rumunska a Bulharska na zajtrajšom spoločnom rokovaní, ktoré má byť venované ochrane trhov pred dovozom lacných komodít z Ukrajiny.  MPRV SR neodporúča dovoz akéhokoľvek ukrajinského obilia a výrobkov z neho. Správu budeme aktualizovať.
Brífing ministra Samuela Vlčana po online rokovaní ministrov pôdohospodárstva krajín V4, Bulharska a Rumunska o spoločnom prístupe k problematike dovozu komodít z Ukrajiny:

VÝSLEDKY ONLINE ROKOVANIA MINISTROV V4, BULHARSKA A RUMUNSKA O SITUÁCII V SÚVISLOSTI S OBILÍM Z UKRAJINY:
Minister Samuel Vlčan informoval kolegov o 1 500 tonách zdravotne nevyhovujúcej pšenice a slovenských opatreniach súvisiacich so zákazom spracovania a uvádzania ukrajinského obilia a výrobkov z neho na potravinový a krmovinový trh v Slovenskej republike.
Na aprílovej Rade AGRIFISH plánujeme predstaviť využitie nástroja EÚ, prostredníctvom ktorého by sa ukrajinské obilie nakupovalo v spolupráci so Svetovým potravinovým programom (WFP) s cieľom pomôcť Ukrajine v zložitej vojnovej situácii a zároveň ochrániť trh EÚ pred dampingovými cenami komodít z Ukrajiny.
Na následnom brífingu ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. Jozef Bíreš ubezpečil verejnosť, že aktuálne prebieha kontrola 100% ukrajinského obilia, olejnín a produktov z nich v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov na Slovensku.