Priemerný starobný dôchodok na Slovensku stúpol

ZDROJ FOTO: Unsplash

Suma priemerného starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, na konci novembra tohto roka dosiahla 518,40 eura.

 

Medziročne sa zvýšila takmer o 13 eur. Popri náraste sumy starobnej penzie medziročne mierne stúpol aj počet jej poberateľov. Kým na konci novembra minulého roka dostávalo starobný dôchodok 1 milión 95-tisíc penzistov, na konci minulého mesiaca bolo na Slovensku 1 milión 104,2 tisíca starobných dôchodcov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa. Priemerný predčasný starobný dôchodok v porovnaní s koncom novembra vlaňajška vzrástol o 2,70 eura na 504,80 eura. Ku koncu minulého mesiaca ho dostávalo 12,1 tisíca penzistov, čo bolo o 567 osôb viac ako pred rokom.

 

 

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci novembra na úrovni 231,20 eura. V porovnaní s novembrom minulého roka je tak vyšší o 5,50 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vypláca poisťovňa v priemernej výške 418,50 eura. Medziročne ide o nárast o 10,30 eura. Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu minulého mesiaca 224,1 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov, čo je oproti novembru vlaňajška o 4-tisíc penzistov menej.

 

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook