Prídavok na dieťa sa zvýši!

Prídavok na dieťa sa od začiatku roka zvýši zo súčasných 30 eur na 60 eur mesačne. 

Vyplýva to novely zákona o prídavku na dieťa, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2023. Zvýšenie prídavku na dieťa rodiny s nezaopatrenými deťmi pocítia prvýkrát vo februári, keďže túto dávku vyplácajú úrady práce a sociálnych vecí mesačne pozadu. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa v sume 110 eur pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy. Poskytovanie tejto dávky rodičom prvákov na základnej škole pritom od začiatku budúceho roka zrušil parlament schválením prorodinného balíčka Igora Matoviča. 

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook