Približne 1000 vojakov z viacerých krajín na Slovensku!

Plugin Seznam SSP
Tento typ reklamy nemůže být zobrazen s využitím shortcode

Približne 1000 vojakov z Českej republiky, Nemecka, Slovinska, Spojených štátov amerických a Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) so 110 kusmi vojenskej techniky sa v uplynulých dňoch zúčastnilo v Centre výcviku v Lešti na certifikačnom cvičení Strong Cohesion 2022.

 

 

Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO plniť stanovené úlohy. „Vojaci na cvičení zúročili svoje skúsenosti získané na predchádzajúcom výcviku. Výsledkom bude hodnotenie ich pripravenosti,“ uviedol vo štvrtok, v záverečný deň cvičenia, náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Vojaci viacerých krajín nacvičovali predovšetkým svoju súčinnosť pri bojových operáciách. Podľa Zmeka scenár cvičenia bol postavený aj na prvkoch obrany SR s vykonaním protiútoku na zachovanie celistvosti krajiny. Ciele cvičenia sa naplnili aj podľa zástupcu veliteľa pre operácie Armády ČR Petra Procházku. „Počas cvičenia sme sa zamerali najmä na kontrolu taktických schopností jednotiek,“ pripomenul. „Primárnym cieľom bolo zladenie všetkých cvičiacich jednotiek a systému velenia,“ doplnil.

Cvičeniu s podporou simulačných technológií predchádzalo preverenie postupov plánovania operácií, integračný výcvik a bojové streľby, ktorých výsledky budú zahrnuté do výsledného hodnotenia. Mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku pod velením Českej republiky vznikla na jar tohto roku ako reakcia na agresiu Ruskej federácie na Ukrajine. Doplnila tak už existujúce bojové skupiny NATO v Pobaltí a Poľsku.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk