Prezidentův přítel po boku Kolář o sobě ve výroční zprávě CZ Colt nechává tvrdit, že je poradcem prezidenta. Ožívají zamanovské reminiscence

Zdroj foto: Jindřich Nosek (NoJin), CC BY-SA 4.0

V nedávno publikované výroční zprávě společnosti Colt CZ Group je kromě dalšího mezi členy výboru pro compliance a etiku uvedeno jméno Petra Koláře, a to pro období od 2. září 2021 do 2. září 2026. To není nová, ani překvapivá informace. Zajímavými slovy je však Petr Kolář přiblížen na straně 42. A znovu ožívají diskuse o jeho roli „po boku“ prezidenta Petra Pavla, resp. přirovnání k působení neformálních struktur v okolí Miloše Zemana, především Martina Nejedlého.

Petr Kolář není součástí žádného útvaru Kanceláře prezidenta republiky a nepůsobí ani jako člen oficiálního poradního týmu Petra Pavla. V tomto týmu najdeme Tomáše Richtera, Jana Kyselu, Davida Marka, Vladimíra Bezděka, Jakuba Maščucha, Ladislava Miko a Lucii Polákovou. Kolářovo jméno podle očekávání při ustavování týmu nezaznělo.

„Chci být dál občansky aktivní a zároveň s tím být v organizační struktuře Kanceláře prezidenta republiky skutečně nejde. Jsem na to příliš neukázněný,“ vysvětlil svůj přístup sám Petr Kolář. O jeho angažmá pro nadnárodní společnost Squire Patton Boggs a práci pro Českou zbrojovku při akvizici společnosti Colt se vědělo, stejně jako bylo zřejmé, že nemá zájem tyto vazby přerušit.

Srovnávání s Martinem Nejedlým nenesl Petr Kolář lehce a důrazně se proti němu ohrazoval. Formálně si jsou oba podobní v tom, že na Hradě nezastávají žádnou oficiální funkci. Kolář tam ani nemá kancelář, ani z titulu své blízkosti k prezidentovi diplomatický pas jako Nejedlý. Hovořil „jen“ o vstupní kartě, díky které by měl mít jednak technicky snazší přístup, jednak by tento přístup mohl být evidovaný, a tedy podle jeho slov transparentní: „Aby existovala evidence, to slouží jako píchačky. Protože mě furt někdo podezřívá, že budu nějaká šedá eminence, u níž nevíme, kdy a jak tam chodí.“

Ve výroční zprávě společnosti Colt CZ Group ovšem čteme doslova: „Petr Kolář je bývalý český diplomat a veřejně známá osoba. Doktorský titul získal na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1986 v oboru informačních technologií, knihovnictví a etnografie. Působil jako velvyslanec v Rusku, ve Spojených státech amerických, v Irsku a ve Švédsku. Zastával také řadu pozic na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Dlouhodobě spolupracuje jako poradce se současným prezidentem gen. Petrem Pavlem.“

Dlouhodobě spolupracuje jako poradce se současným prezidentem gen. Petrem Pavlem. Toto o sobě nechá do výroční zprávy společnosti člen jejího výboru pro compliance a etiku. Compliance je výraz pro soulad s pravidly. V podnikové sféře znamená jednání společnosti, zaměstnanců a vedení v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi. Velký důraz je přitom kladen na dodržování firemních etických kodexů.

Jak moc jde dohromady důraz na dodržování pravidel a etiku se zdůrazňováním spolupráce s prezidentem, která je ovšem neformální, neoficiální, a byla takovou už v průběhu samotné prezidentské kampaně Petra Pavla, který Koláře neoznačil za poradce ani tehdy: byl „přítelem po boku“? Poradců prezidenta republiky je právě šest a Kolář mezi nimi není. Sám prohlásil: „Když mi prezident zavolá, tak mu samozřejmě nepoložím telefon. Jestli ale budeme mít nějaké pravidelné porady, to opravdu nevím a nechávám to na něm,“ – ale do výroční zprávy společnosti, pro kterou pracuje, nechá napsat, že je dlouhodobě prezidentovým poradcem. Působí to přesně tak, že „prodává“ svůj vliv na prezidenta, přinejmenším svou známost a styky s prezidentem. Podobně jako svého času Martin Nejedlý. Pro kombinaci takového přístupu s funkcí člena výboru pro compliance existuje jedno hebrejské slovo: chucpe.

Zdroj: Výroční finanční zpráva za rok 2022, Colt CZ Group; Seznam Zprávy; Hrad.cz