Prezidentka Zuzana Čaputová podala námietky k novele Správneho súdneho poriadku

Zdroj foto: ÚS SR

Prezidentka Zuzana Čaputová zahájila právny proces týkajúci sa nedávno schválenej novely Správneho súdneho poriadku. V piatok, 6. októbra, podala námietky na Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) týkajúce sa tejto novely. Novela bola schválená Národnou radou SR 3. mája tohto roku. Informoval o tom hovorca prezidentky, Martin Strižinec.

 

Prezidentka Čaputová vyjadrila kritiku voči novelizácii zákona Správny súdny poriadok kvôli výrazným zmenám a doplneniam v pôvodnom texte návrhu. Bol prijatý celkom 36 pozmeňujúcich a doplňujúcich bodov, čo podľa prezidentky znamená takmer kompletné prepísanie pôvodného textu návrhu novely.

Hovorca Strižinec poznamenal, že „pôvodný vládny návrh zákona bol teda zmenený a doplnený v značnej miere, ktorá podľa prezidentky nepochybne prekračovala bežné opravy a úpravy návrhu zákona.“

Súčasťou tejto novely je aj článok III, ktorý bol pridaný na základe poslaneckého návrhu. Tento článok zavádza nový systém tvorby notárskeho rozvrhu a nebol súčasťou pôvodného vládneho návrhu zákona ani predmetom medzirezortného konzultačného procesu.

Prezidentka Čaputová zdôrazňuje, že akékoľvek zmeny a doplnenia zákona by mali byť predmetom riadneho legislatívneho procesu, ktorý umožní dostatočný čas na odbornú a verejnú diskusiu, vrátane pripomienkového konania. Nedodržanie tohto procesu malo podľa nej výrazný vplyv na nedostatky v obsahu novely.

Čaputová taktiež kritizuje, že novela mení zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Nový zákon mení definíciu pojmu nesprávny úradný postup pozitívnym aj negatívnym vymedzením, čo prezidentka považuje za kontraproduktívne, obmedzujúce a ústavne nesúladné riešenie.

Zároveň novela, podľa prezidentky, protiústavne stotožňuje inštitút primeraného finančného zadosťučinenia a náhrady nemajetkovej ujmy. Tieto zmeny majú vplyv na všetky fyzické aj právnické osoby v krajine.

Podania prezidentky sú teraz predmetom pozornosti Ústavného súdu, ktorý zhodnotí, či novela Správneho súdneho poriadku spĺňa ústavné normy a princípy.