Prezidentka upozorňuje, že viacerým skupinám obyvateľov vyšší daňový bonus nepomôže

Daňový bonus sa zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam sa to bude kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. 


Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov schválenej 6. decembra poslancami Národnej rady SR, ktorú podpísala prezidentka SR. Na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov zvýši daňový bonus na 140 eur mesačne na dieťa. Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur bude možné uplatniť pri splnení podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024. Prezidentka upozornila, že viacerým najzraniteľnejším skupinám obyvateľov vyšší daňový bonus nepomôže. Ide najmä o rodiny v riziku príjmovej chudoby či sociálneho vylúčenia, ktoré sú odkázané na rôzne dávky - napríklad na náhradné výživné, opatrovateľský príspevok, invalidný či starobný dôchodok alebo dávky v hmotnej núdzi. Z týchto dávok si totiž daňový bonus jednoducho nedokážu uplatniť.
Prezidentka tiež pripomenula, že aj podľa odborníkov je nastavenie daňového bonusu výrazne štedrejšie voči rodinám s vyššími príjmami zo zamestnania v porovnaní s ľuďmi pracujúcimi za nízke mzdy alebo živnostníkmi s nižšími príjmami.
Z týchto dôvodov nepovažuje hlava štátu toto riešenie za dostatočnú odpoveď na situáciu rodín v riziku chudoby a znova vyzýva na prijatie adresnej a opakovanej pomoci najohrozenejším skupinám obyvateľov.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook