Prezidentka si uvedomuje veľmi krízový a kritický stav slovenského zdravotníctva

Lekári očakávajú, že vláda zaujme stanovisko k ich požiadavkám, ktoré majú dlhodobý charakter. 


Potrebujú mať istotu, že to nebudú iba verbálne sľuby, ale že dôjde aj k formalizovaniu záväzku vlády. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová počas návštevy Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici s tým, že tieto požiadavky považuje za legitímne. Prezidentka sa v Banskej Bystrici stretla s vedením Rooseveltovej nemocnice aj s lekármi, ktorí podali hromadné výpovede. "Vedenie nemocnice má pochopenie pre tento krok lekárov, pretože si takisto uvedomuje dlhodobo veľmi krízový a kritický stav slovenského zdravotníctva," skonštatovala Čaputová. Prezidentka sa pri stretnutí s lekármi zaujímala i o to, ako vnímajú kroky vlády, ktoré sú deklarované v súvislosti s ich požiadavkami. Podľa jej slov je zrejmé, že dlhodobé požiadavky nie sú splniteľné zo dňa na deň, za nezvládnutú však považuje komunikáciu s lekármi. "Pretože ak tu je vôľa vyjsť v ústrety týmto požiadavkám, tak tá vôľa musí byť vyjadrená adekvátnym spôsobom, aby nedošlo k najhoršiemu," dodala Čaputová.

 

V Rooseveltovej nemocnici podalo hromadné výpovede 130 lekárov, ide o približne tretinu lekárskeho personálu. Podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej sa lekári týmto spôsobom rozhodli vyjadriť rokmi kumulované emócie a zmenu v procesoch v celom zdravotníctve považujú za nevyhnutnú. "Ide o oddelenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby zabezpečili prevádzku nemocnice. Ak dôjde k naplneniu výpovedí, bude to mať zásadný dosah na zabezpečenie plynulosti prevádzky každého jedného ústavného zdravotníckeho zariadenia, nielen Rooseveltovej nemocnice," uviedla Lapuníková s tým, že situácia musí byť riešená na najvyššej politickej úrovni. Lekárske odborové združenie začiatkom októbra informovalo, že hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Rezort zdravotníctva ubezpečuje, že hľadá riešenia a snaha dohodnúť sa je podľa neho na oboch stranách. Ministerstvo verí, že k reálnemu odchodu lekárov nedôjde.ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk