Prezidentka podpísala zákon o zákaze dovozu rádioaktívneho odpadu na spaľovanie

 Bratislava – Na Slovensku sa zakáže dovoz rádioaktívneho odpadu na účely spaľovania, ktorý sa nevyprodukoval na našom území. Vyplýva to z novely zákona o životnom prostredí, ktorou sa mení aj zákon o radiačnej ochrane, ktorú v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

„Primárnym cieľom právnej úpravy je ochrana obyvateľstva a životného prostredia pred zvýšením radiačnej záťaže z dôvodu spaľovania rádioaktívneho odpadu, ktorý nebol vyprodukovaný na území SR,“ uviedli poslanci Národnej rady (NR) SR v pozmeňujúcom návrhu k novele.

Novela špecifikuje spôsob nakladania so zahraničným rádioaktívnym odpadom, ktorý sa po novom zakáže, pričom reflektuje na ustanovenia atómového zákona.

Nová legislatíva bude účinná od 1. januára 2022.