Prezidentka podpísala novelu ktorá bude účinná od 1. februára 2023

Kompetenčné oprávnenia organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení sa majú vyjasniť.
Ide najmä o prípad zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Vyplýva to z novely Autorského zákona, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novelou sa zavádza ako riešenie možnosť dohody medzi jednotlivými organizáciami kolektívnej správy. „V záujme transparentnosti sa informácia o dohode zverejní v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry SR,“ uviedli predkladatelia. Ak k takejto dohode nedôjde, považuje sa za určenú organizáciu kolektívnej správy tá, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv a je takto uvedená v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry SR. Nová legislatíva má byť účinná od 1. februára 2023. Prezidentka podpísala aj novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá upravuje niektoré ustanovenia týkajúce sa elektronizácie požiadaviek na voľbu poštou zo zahraničia. Vytvorí sa osobitná volebná komisia k tomuto spôsobu hlasovania a tiež osobitný zoznam voličov, ktorí budú hlasovať zo zahraničia.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook