Prezidentka odsúhlasila úpravu podmienok použitia obmedzovacieho prostriedku

Obmedzovací prostriedok nebude zdravotným výkonom, ale bezpečnostným opatrením. 

Definíciu pojmu, ako aj jeho účel, aby nedošlo k zneužitiu obmedzovacieho prostriedku, predpokladá novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Obmedzovacím prostriedkom sa má obmedziť voľný pohyb pacienta a odvrátiť tak nebezpečné konanie pacienta. Využiť sa bude môcť aj vtedy, ak konanie pacienta smeruje k priamemu ohrozeniu života alebo k priamemu ohrozeniu zdravia pacienta alebo iných fyzických osôb. “Všetky tri znaky musia byť splnené kumulatívne,” uviedli poslanci v návrhu. Novou úpravou sa má docieliť zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v ústavnom zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. “Cieľ návrhu zákona sa dosahuje tým, že sa zavádza právny režim regulácie používania obmedzovacích prostriedkov,” uviedli poslanci v dôvodovej správe.

Obmedzovacie prostriedky sa v praxi používajú, avšak podľa poslancov neexistovala ich bližšia úprava. “Potreba právnej úpravy je podčiarknutá tým, že obmedzenie pohybu človeka (pacienta) obmedzovacím prostriedkom je zásahom do jeho osobnej integrity, ktorý môže predstavovať závažné porušenie jeho základných práv,” dodali. Novela definuje aj podmienky používania obmedzovacích prostriedkov. Dochádza tiež k rozšíreniu právnej úpravy definície a používania obmedzovacích prostriedkov pre všetky odbory medicíny. Do právnej úpravy sa tiež dopĺňajú ustanovenia o právach pacienta v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria, ako aj vnútorný poriadok v takomto zariadení.


ZDROJ: hlavnespravy.sk

ZDROJ FOTO: Facebook