Prezidentka odobrila zákon o cestnej doprave

Bratislava  – Rozsah vozidiel a jazdných súprav, ktoré budú v rámci Európskej únie (EÚ) pri preprave tovaru podliehať povinnosti mať licenciu spoločenstva, sa rozšíri. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej doprave z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý v piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.

Cieľom novely zákona je vykonanie európskeho nariadenia. Rezort dopravy priblížil, že požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

„Z povinnosti mať licenciu spoločenstva budú naďalej vyňaté všetky prepravy (medzinárodné aj vnútroštátne) vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 2,5 tony a vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony,“ dodalo MDV v dôvodovej správe. Povolenie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy a licenciu spoločenstva rovnako podľa MDV nemusia mať tí, ktorí poskytujú služby osobnej cestnej dopravy výlučne na neobchodné účely.

Návrh zákona zároveň upraví podmienky finančnej spoľahlivosti, podmienky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

Novela sa zaoberá aj kontrolami prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktoré by mali byť cielene zamerané na podniky so zvýšeným rizikom. Upraví sa aj spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi. „Informácie sa budú vymieňať okrem elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy aj prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, tzv. IMI systém, ktorý je už v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou v iných oblastiach,“ konštatuje rezort dopravy. Upraviť sa má aj oblasť prepravy nebezpečných vecí, sankcie, kompetencie a iné ustanovenia vyplývajúce z aplikácie zákona v praxi.

Na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) sa zároveň upraví aj poskytovanie podpory pre prevádzkovateľov taxislužby, osobnej dopravy alebo nákladnej cestnej dopravy v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie. „Vzhľadom na predĺženie rámca na kompenzáciu poklesu tržieb v súvislosti s ochorením COVID-19 nie je časové ohraničenie (do konca roka 2021) možnosti ministerstva poskytnúť príspevok vhodné,“ odôvodnil poslanec.