Premiér Ódor predstaví opatrenia v reakcii na rastúcu migračnú situáciu na Slovensku

Zdroj foto: reprofoto bing.com

Premiér Ódor sa dnes stretne s vládou, aby predstavil sériu opatrení, ktoré majú zlepšiť kontrolu migračnej situácie na Slovensku. Tieto opatrenia budú zamerané na zvýšenie bezpečnosti a ochrany hraníc, pričom sa usilujú riešiť narastajúci problém nelegálnej migrácie.

 

V posledných mesiacoch sa situácia v oblasti migrácie stala na Slovensku zložitejšou a naliehavejšou. Ódor považuje túto otázku za kľúčovú pre bezpečnosť a suverenitu krajiny a plánuje prijať opatrenia na zabezpečenie efektívnejšej kontroly hraníc a lepšieho monitorovania migračných tokov.

Okrem migračnej problematiky sa vláda bude venovať aj otázke ochrany oceánov a udržateľného využívania morskej biodiverzity. Ministerstvo zahraničných vecí predložilo návrh na podpis Dohody v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve o ochrane a udržateľnom využívaní morskej biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej právomoci. Cieľom je prispieť k ochrane oceánov a udržateľnému využívaniu morskej biodiverzity.

Ďalšou dôležitou témou na rokovacom stole vlády bude rekonštrukcia sídelnej budovy Slovenského národného múzea. Ministerstvo kultúry navrhuje predložiť návrh rekonštrukcie sídelnej budovy po ukončení predprojektových prác a vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti.

Ministri sa budú zaoberať aj správou o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Vyplýva z nej, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vlani schválil 906 žiadostí krajanov o podporu ich projektov, pričom poskytol takmer 2,5 milióna eur na činnosť subjektov v oblasti vzdelávania, kultúry, informačno-publikačnej činnosti a médií.

Cieľom týchto opatrení je posilniť bezpečnosť a prosperitu Slovenska v súčasnej medzinárodnej situácii. Ódor dúfa, že tieto kroky prispejú k zlepšeniu stability a suverenity krajiny a prinesú lepšiu budúcnosť pre jej obyvateľov.