Predseda Slovenskej advokátskej komory upozornil na neštandardný postup pri schvaľovaní súdnej mapy!

Predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas považuje za neštandardné, že tretia verzia súdnej mapy, ktorú schválila vláda, neprešla riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. 

Rezort spravodlivosti reagoval, že legislatíva prešla riadnym pripomienkovaním a schválená tretia verzia súdnej mapy je výsledkom zakomponovania pripomienok. „Dlhodobo upozorňujeme, že sa to tak nemá robiť. Pre úspešnosť akejkoľvek reformy je dôležité stotožnenie jednotlivých hráčov, ktorí ju majú implementovať. Myslíme si, že ak nebude relevantná časť sudcovskej obce a justičného prostredia stotožnená s touto reformou, môže to mať negatívne účinky,“ povedal Karas.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR argumentuje, že rezort v prípade súdnej mapy pristúpil k nadštandardnému procesu. „Preto sme najskôr pristúpili k predĺženiu lehoty pripomienkového konania na dvojnásobok oproti štandardu. Následne na základe výsledkov pripomienkového konania a na základe diskusií, ktoré sme viedli so zainteresovanými aktérmi, sme vyhodnotili, že bude dobré rozdeliť schvaľovanie a realizáciu reformy súdnej mapy do samostatných blokov a zopakovali sme pripomienkové konanie,“ zdôraznil Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.

SAK rešpektuje zníženie počtu okresných súdov, upozorňuje, že z viacerých týchto súdov majú zostať pracoviská. „Vo vzťahu k rozšíreniu obvodov sme trošku viac skeptickí. Mnoho otázok nie je podľa nás zodpovedaných. Veľmi sa obávame toho, že ide o široký rozsah zmien, a keď sa k tomu pripojí implementácia bez toho, aby boli vyjasnené detaily, tak to môže spôsobiť veľké prieťahy v súdnych konaniach,“ argumentuje Karas.

V prípade krajských súdov kritizuje vytvorenie troch namiesto terajších ôsmich obvodov. „Možno by bolo lepšie túto reformu realizovať menšími krokmi. Nie pristúpiť k radikálnemu vytvoreniu troch obvodov, ale ponechať čo najviac krajských súdov a maximálne jeden alebo dva eliminovať,“ priblížil.

Nová súdna mapa, ktorej podobu 12. januára odobrila vláda, počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská alebo sídla. Reformný návrh smeruje do parlamentu.

Karas považuje za neštandardné, že tretia verzia súdnej mapy, ktorú schválila vláda, neprešla riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk