Predpokladané investičné náklady tejto výstavby majú dosiahnuť viac ako miliardu eur

ZDROJ FOTO: FB Eduard Heger
Skrývku ornice pre Strategické územie Valaliky bude mať na starosti firma Doprastav, ktorá uspela vo verejnej súťaži so sumou takmer 1,52 milióna eur bez DPH.


Vyplýva to zo zmluvy o dielo uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Výzvu na predkladanie ponúk vyhlásila spoločnosť Valaliky Industrial Park v júni. Zapojilo sa do nej šesť uchádzačov. Celková predpokladaná hodnota zákazky presahovala sumu 2,1 milióna eur bez DPH. "Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác skrývky ornice pre Strategické územie Valaliky a vybudovanie dočasných staveniskových komunikácií," uvádza sa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková plocha odstránenia ornice je takmer 600.000 štvorcových metrov, čo pri hrúbke 0,35 metra predstavuje objem necelých 210.000 kubických metrov.

Práce súvisia s výstavbou štátneho priemyselného parku v okrese Košice-okolie, kde má vzniknúť závod švédskej automobilky Volvo. Svoj príchod oznámila začiatkom júla, vyrábať tam chce elektromobily. Spustenie výstavby závodu je naplánované na prvý štvrťrok 2023 a začiatok prevádzky na druhý štvrťrok 2025. Predpokladané investičné náklady majú dosiahnuť viac ako miliardu eur.ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk