Prázdne slová podpory a žiadne činy, Slováci sa akosi nehrnú do vojny na Ukrajine!

Zuzana Čaputová v poslednom období nevydala žiadne rozhodnutie o povolení služby v ukrajinskej armáde. Žiadosti o povolenie o službu v cudzích ozbrojených silách nezaznamenali ani na okresných úradoch, kde sa podľa zákona podávajú, doplnil tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Podľa prezidentskej kancelárie sa slovenskí občania zaujímajú o službu v ozbrojených silách Ukrajiny sporadicky, prevažne v rovine získavania informácií.  „Administratívny proces takejto žiadosti je viacstupňový, mimoriadne náročný a dlhý. Naša legislatíva je postavená tak, aby od služby v cudzej armáde alebo cudzineckých légiách odradzovala a neumožňuje vydať v krátkom čase takéto povolenie. Na to, aby to bolo možné, by vláda a parlament museli zmeniť legislatívu,“ uviedol hovorca prezidentky.

„Podľa informácií z okresných úradov v sídlach krajov od 1. januára do 1. marca 2022 ani jeden okresný úrad neeviduje žiadnu žiadosť o výkon služby v ozbrojených silách iného štátu,“ dodal rezort vnútra. Služba v cudzom vojsku bez povolenia, ako aj aktívna alebo pasívna účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny počas vojny na území iného štátu, sú trestné, upozornil tento týždeň generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa zákona o brannej povinnosti musí službu v cudzích ozbrojených silách povoliť prezident SR. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade, vyjadriť sa k nemu musí rezort obrany, vnútra a zahraničných vecí.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk