Pracujúci rodičia, môžete sa tešiť! Podmienky na získanie daňového bonusu na dieťa sa zmiernia aj za rok 2021

Za zdaniteľný príjem rodiča na získanie nároku na daňový bonus na dieťa sa za rok 2021 budú považovať aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné. Poberatelia týchto príjmov tak ľahšie splnia podmienku nároku na daňový bonus na dieťa, ktorou je ročný zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Za minulý rok ide o sumu 3 738 eur. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, ktorý v stredu schválil parlament.

Legislatívna úprava pomôže tým zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí by inak za minulý rok nesplnili podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a nemali by preto nárok na daňový bonus na dieťa, „Toto opatrenie sa týka daňovníkov, ktorí pre pandemické opatrenia nemohli vykonávať prácu zamestnanca alebo SZČO,“ uviedli poslanci. Rovnaké zjemnenie podmienok nároku na daňový bonus platilo aj za rok 2020.

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk