Poznáte zmeny pravidiel pri dopravnej nehode? Na toto si dajte pozor!

Udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške na niektorom z vozidiel, sa po novom nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť.

Vplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá v závere týždňa nadobudla účinnosť. Z doterajšieho znenia zákona sa vypustilo ustanovenie, podľa ktorého je dopravná nehoda udalosť v cestnej premávke, pri ktorej „na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona“.

Zmena bude platiť len ak sa účastníci takejto udalosti dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. „V takom prípade to účastníkom umožní vec vybaviť aj bez prítomnosti policajta na mieste, čím sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky do príchodu policajta,“ skonštatoval rezort vnútra.

Ak by niektorý z účastníkov škodovej udalosti trval na príchode policajta a ten zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia udalosti ako pri dopravnej nehode.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: FB