Poslanec Vích má informace o korupčních kauzách BAE SYSTEMS za znepokující: „Pokud je to pravda, od nákupu bych odstoupil.“

Návazně na rozhodnutí vlády ČR jednat o dodání BVP za 53 miliard se společností BAE SYSTEMS jsme připomněli množství případů podezření z korupce, které poznamenaly zakázky, na kterých se tato firma v minulosti podílela. Nejvýznamnější z nich byla letitá kauza Gripenů pro české letectvo. Položili jsme v této věci několik otázek týkajících se rizika, které z těchto kauz plynou, poslancům výboru pro obranu a přinášíme odpověď Radovana Vícha (SPD), který byl v uplynulém období jeho místopředsedou a má mnohaleté zkušenosti z armády, generálního štábu i ministerstva obrany. Dal by osobně přednost veřejné soutěži, kterou má za transparentnější formu výběru, ale která byla v létě zrušena. Ke kauzám BAE SYSTEMS říká, že pokud se takto odehrály, je to „velký vykřičník“ a od tohoto velkého nákupu by odstoupil.

1) Vláda rozhodla zrušit tendr na BVP a oslovit Švédsko, tedy napřímo jednat o nákupu 210 BVP od společnosti BAE Systems Hägglunds za 53 miliard korun. S touto společností je v českém prostředí spjatá kauza podezření z korupce při dosud druhé největší zbrojní zakázce: nákupu a posléze pronájmu Gripenů – i zde byl zrušen tendr, aby bylo následně napřímo vybrané řešení od BAE SYSTEMS. Nebojíte se, že se historie opakuje?

Já jsem přesvědčený o tom, že pro to, aby výběrové řízení bylo transparentní, tak je lepší než nákup vláda-vláda tradiční nebo standardní výběrové řízení, do kterého se přihlásí různí uchazeči, a budou se posuzovat jejich nabídky. Jednak tam dochází k úspoře finančních prostředků, a pokud je výběrové řízení transparentní a přihlásí se do něj celá řada nabídek, tak samozřejmě konkurence vytváří tlak na snížení ceny. Pro mě je to celé s velkými otazníky. Já zvolenému způsobu akvizice nefandím.

A pokud jde o firmu BAE SYSTEMS, nevím, jestli tam padla nějaká trestní oznámení, nebo jestli tam proběhlo nějaké vyšetřování, ale pokud by tomu tak bylo, tak pro mě by to byl velký vykřičník, a zřejmě bych od tohoto velkého nákupu odstoupil.

2) Ptám se především proto, že kauz, do nichž byla společnost BAE SYSTEMS namočena, bylo v minulosti velmi mnoho. VH v uplynulých týdnech přinesla seriál článků opřených o informace v dobovém tisku. Zmíněné korupční kauzy a podezření z korupce provázely zakázky BAE v řadě zemí celého světa, od Slovenska, Maďarska, Rumunska a Polska přes Tanzánii či Jihoafrickou republiku po Indii a Indonésii. Lze věřit, že dnes tato společnost postupuje transparentně? Nesnižují tyto kauzy důvěryhodnost zvoleného řešení?

Jedna věc je mediální kauza, a potom, vracím se k tomu, co jsem říkal. Jestli skutečně došlo k nějakému trestnímu oznámení, jestli došlo k závěru vyšetřování, jestli byl někdo z korupčního jednání obviněn a jestli byl někdo odsouzen. Případně jestli probíhají nějaká soudní jednání, protože to, co napíší novináři, je jedna věc, a potom ta skutková podstata trestného činu je věc druhá. Takže znovu říkám: ano, tyto informace jsou alarmující, pokud se zakládají na pravdě, a skutečně probíhalo nějaké, řekněme, trestní řízení v rámci těchto jednotlivých kauz, a takováto firma se potom nemůže ucházet o zakázky, které jsou vypsané ministerstvem obrany, resp. vládou České republiky.

3) České zastoupení BAE SYSTEMS vedl v době vyjednávání o Gripenech stejně jako dnes pan Aleš Výborný. V jeho dalším podnikání je řada nejasností od nepřehledné struktury společností po ignorování zákonných povinností (nezveřejňuje účetní závěrky). BAE SYSTEMS prostřednictvím švédské vlády dostává dosud největší českou zbrojní zakázku bez výběrového řízení, tzv. z ruky. A tedy opět: nemůže styl podnikání zástupce této společnosti v ČR vrhnout na celý projekt špatné světlo?

Máte pravdu, že je tam celá řada otazníků, proč vlastně bylo osloveno Švédsko. Může to být politické rozhodnutí v tom smyslu, že pokud vláda, resp. ministerstvo obrany začalo jednání o nákupu amerických stíhacích letounů F-35, tudíž odmítá nabídku ze Švédska na bezplatné přenechání těch stávajcích čtrnácti Gripenů, jejich modernizaci a nákup nových. Švédsko požádalo o vstup do NATO, a já si myslím, že za to, že od něj nebude tato nabídka na letouny přijata, se jim nabídne, že recipročně by místo toho byl uskutečněn nákup vláda-vláda na pásová BVP. Ve mně tohle vše vzbuzuje velkou řadu otazníků. Myslím si, že by mělo být vypsáno tradiční výběrové řízení, protože ty informace, které uvádíte, jsou značně znepokojivé.