Poslanci z SaS navrhujú obmedziť paragraf 363 Trestného poriadku aj ďalšie zmeny!

Poslanci z SaS navrhujú obmedziť okruh rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.

 

Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu viacerých zákonov v súvislosti so zvýšením transparentnosti v oblasti prokuratúry. Upraviť chcú aj vymenúvanie a odvolávanie prokurátorov či ich práva a povinnosti. Zmeny by sa mohli dotknúť aj možnosti odvolania generálneho prokurátora a jeho disciplinárnej zodpovednosti, ako aj špeciálneho prokurátora. Novela obsahuje aj rozšírenie právomoci verejného ochrancu práv a vlády SR, aby mohli podávať žalobu na rozpustenie politickej strany. „Naším cieľom je obmedziť okruh rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 trestného poriadku tak, aby nevznikali pochybnosti, či sa u generálneho prokurátora v týchto prípadoch nejedná o svojvôľu. Rovnako je našou snahou zreálniť mechanizmus odvolania generálneho a aj špeciálneho prokurátora,“ uviedol Alojz Baránik (SaS).

 

 

Okruh rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať podľa paragrafu 363, mienia poslanci SaS obmedziť na právoplatné rozhodnutia policajta alebo prokurátora o postúpení veci, o zastavení trestného stíhania, podmienečnom zastavení trestného stíhania, podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného a prerušení trestného stíhania, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktorému predchádzalo, bol porušený zákon. „Predmetom mimoriadneho prieskumu generálneho prokurátora budú len také meritórne rozhodnutia policajta alebo prokurátora, ktoré smerujú k skončeniu trestnej veci inak ako podaním obžaloby, alebo nezákonné rozhodnutie o prerušení trestného konania, ktoré taktiež vytvára neoprávnenú prekážku ďalšieho postupu v trestnom konaní,“ píše sa v dôvodovej správe. Návrh obsahuje aj rozšírenie právomocí verejného ochrancu práv a vlády o možnosť podať žalobu na rozpustenie politickej strany. “

 

 

Aj toto navrhované opatrenie reflektuje na pochybnosti, či sa pri uplatňovaní tohto nateraz výhradného oprávnenia generálneho prokurátora nejedná o svojvoľné a niekedy až politické konanie či nekonanie súčasného generálneho prokurátora,“ poznamenal Baránik. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) návrh víta. Považuje za dôležité, že rieši i otázku prípadnej kandidatúry prokurátora vo voľbách do parlamentu, Európskeho parlamentu, na prezidenta SR či do orgánov samospráv. To by po novom nemuselo byť zlúčiteľné s funkciou generálneho prokurátora. Ministerka ocenila aj zmeny súvisiace s paragrafom 363 či rozšírením právomoci ombudsmana o možnosť podávať návrh žaloby na rozpustenie politickej strany. Otázne podľa nej bude, ako sa s novelou vysporiada parlament. Zmeny týkajúce sa paragrafu 363 predložili do NR SR aj poslanci z OĽANO, a tiež nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk