Posilnenie zdravotnej starostlivosti: nový plán obnovy pre ambulancie v regiónoch

Zdroj foto: FB Eduard Heger

Ministerstvo zdravotníctva na Slovensku spustilo ďalšiu výzvu v rámci Plánu obnovy, ktorý má za cieľ posilniť zdravotný sektor krajiny. Nová iniciatíva smeruje k podpore všeobecných lekárov a pediatrov pri zakladaní nových ambulancií, čo môže mať pozitívny vplyv na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch.

 

Podľa tohto programu budú všeobecní lekári a pediatri môcť získať finančnú podporu až do výšky 80-tisíc eur pri zakladaní nových ambulancií. Táto suma predstavuje značnú motiváciu pre lekárov, ktorí sa rozhodnú otvoriť novú ambulanciu, pretože materiálno-technické vybavenie takýchto zdravotných zariadení stojí v priemere okolo 30-tisíc eur.

Táto finančná podpora zahŕňa nielen náklady na vybavenie ambulancie, ale aj možnosť platenia mzdy lekára a zdravotnej sestry alebo brata počas prvých mesiacov prevádzky. To je pre mnohých začínajúcich lekárov veľkou výhodou, pretože v úvodných fázach nemusia mať ešte dostatočný počet pacientov na to, aby si udržali primeraný príjem. Finančná pomoc ministerstva zdravotníctva môže týmto lekárom výrazne pomôcť získať potrebnú stabilitu.

Je dobré poznamenať, že v okresoch, kde je nedostatok ambulantných lekárov, sa rýchlo naplní kapacita pacientov u nového lekára. Tým pádom sa zabezpečí dostatočné financovanie chodu ambulancie zo zdravotného poistenia.

Ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov majú príjmy, ktoré sú zložené z dvoch hlavných častí. Prvá časť sú platby za kapitáciu, ktoré lekári dostávajú za každého pacienta, ktorý je vedený v ich evidencii. Druhá časť sú platby za konkrétne zdravotné výkony, či už ide o preventívne vyšetrenia, očkovanie alebo iné diagnostické a terapeutické procedúry.

Optimálny počet pacientov pre všeobecných lekárov sa pohybuje okolo 1600 a pre pediatrov okolo 1100. Tieto ambulantné služby sú neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti a ich posilnenie môže prispieť k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v slovenských regiónoch. Plán obnovy naďalej pokračuje v poskytovaní podpory pre zdravotný sektor krajiny s cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.