Pomoc v hmotnej núdzi pre niektoré osoby! Prejde takýto návrh?

Autor: Redakce

Dnes bude vláda rokovať o návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

 

 

Novelou zákona sa má zrušiť osobitný príspevok, ktorý sa má riešiť samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje aj zmeny v oblasti posudzovania niektorých druhov príjmov, či rozšírenie okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Návrh má tiež umožniť poskytnutie jednorazovej dávky aj pre domácnosti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im neposkytuje. Návrh novely zákona tiež zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám. Zameriava sa aj na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre niektoré osoby, ktoré napríklad z dôvodu vlastníctva starých motorových vozidiel, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi.

 

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook