Pomoc v hmotnej núdzi pre niektoré osoby! Prejde takýto návrh?

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Dnes bude vláda rokovať o návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

 

 

Novelou zákona sa má zrušiť osobitný príspevok, ktorý sa má riešiť samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje aj zmeny v oblasti posudzovania niektorých druhov príjmov, či rozšírenie okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Návrh má tiež umožniť poskytnutie jednorazovej dávky aj pre domácnosti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im neposkytuje. Návrh novely zákona tiež zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám. Zameriava sa aj na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre niektoré osoby, ktoré napríklad z dôvodu vlastníctva starých motorových vozidiel, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi.

 

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook