Politický jídelníček Kořanové: digitalizace, Covid pasy a úprava práv obětí sexuálního násilí

Mezi velké téma poslankyně Barbory Kořanové patří digitalizace, kde slavila úspěchy v zavádění novinek. Ale po skandálu mladého poslance Feriho se dotkla tématu sexuálního násilí páchaného na ženách. Kořanová sama uvedla, že něco takového je nepřípustné a je třeba chránit oběti, aby se o tom nebáli mluvit a vypovídat.

Praha – K velkému tématu poslankyně Barbory Kořanové patří digitalizace, kde slavila úspěchy v zavádění novinek. Svou zákonodárnou iniciativu směřovala i k tématu sexuálního násilí páchaného na ženách, který byl hojně diskutován po skandálu Dominika Feriho. Poslankyně ANO Kořanová o své iniciativě uvedla, že je nepřípustné vyvíjet sexuální nátlak na ženy. Klíčem pro změny je ochrana obětí, které se často bojí o problému mluvit.

Jaký máte názor na zavedení tzv. Covid pasů?

Nejedná se o pas jako takový. V médiích to bylo prezentováno zkresleně. Jedná se o certifikát, což vyplývá i z anglického originálu. Byla nutná legislativní změna pro vydávání takových certifikátů. Za své dítě považuji možnost přihlásit se do systému ocko.uzis.cz pomocí bankovní identity. To se mi podařilo prosadit a získat za něj první místo v anketě Zákon roku. Mám z toho radost, ale mrzí mě nepochopení z řad veřejnosti a kolegů. Chtělo by to v problematice certifikace větší osvětu.

Jaké nepochopení máte na mysli?

Nejedná se o žádnou formu diskriminace, stále stačit se prokázat jedním ze tří dokumentů. Buď být očkován, mít negativní antigenní test či PCA nebo doklad o prodělání nemoci. Bohužel to zkreslení v lidech vyvolalo obavy. Právě teď tu hlučně demonstrují pod našimi okny. Očekávám dlouhou debatu, pokud jsou mé informace správné, tak poslanci SPD mají připraveny dlouhé příspěvky na dané téma.

Nedávno jste se vyjadřovala ke kauze poslance Dominika Feriho. Jak se na ní díváte s odstupem času?

Na rozdíl od jiných ctím presumpci neviny. Nejde někoho odsoudit na základě příspěvek na sociální síti. Pro nás je zásadní změna systému, ne se bavit o vině či nevině Dominika Feriho. Určitě se budeme bavit o podpoře obětí, protože se mnohdy setkáváme s tím, že se bojí podobné skutky nahlásit. Chceme vyslat z Poslanecké sněmovny jasný vzkaz, že takové chování odsuzujeme.

Blíží se konec čtyřletého mandátu, jak svou práci vnímáte?

Mám toho za sebou hodně, přes čtyřicet pozměňovacích návrhů nebo novel. Velkým tématem byla digitalizace, která ale není zase tak mediálně zajímavá, proto to neproniklo na veřejnost ještě více.

Pokračovala byste ráda i v dalším volebním období?

Ano, rozhodně, ale nedostala jsem důvěru výkonného výboru v Plzeňském kraji. To rozhodně respektuji, ale mrzí mě to. Zvrátit to může ještě republikový výbor. I kdybych se nedostala na kandidátní listinu, budu v politice pokračovat. Jsem v plzeňském zastupitelstvu, kde se snažím přispívat k jednotlivým projektům.

Co si myslíte, že stálo za tím, že jste nebyla navržena na kandidátní listinu v Plzeňském kraji?

Musím zopakovat, že to respektuji, ale zároveň mě to mrzí. Také jsem slyšela kritiku, že svým postojem ke stejnopohlavním manželským párům nezastupuji zájmy občanů. Jsem v tomto ohledu liberálka a reprezentuji určitý názor části veřejnosti. Na druhou stranu mám pochopení pro opačný názor.