Podpredseda ÚVO by mal predložiť osvedčenie v súvislosti s utajovanými skutočnosťami až od svojho zvolenia do funkcie

Podmienka oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia tajné by sa mala vzťahovať na podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) až po vymenovaní do funkcie. 

V súčasnosti sa od kandidátov na podpredsedu úradu vyžaduje ako predpoklad na ich vymenovanie, aby boli držiteľmi platného osvedčenia. So zmenou podmienky predkladania platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami počíta návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý v Národnej rade SR predložili poslanci Miloš Svrček a Jozef Hlinka (obaja Sme rodina). Navrhovaná účinnosť úpravy zákona po jej schválení je 1. mája 2023. 

Nadväzne má byť upravené oprávnenie vlády odvolať takého podpredsedu úradu, ktorý osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami nezískal. Zároveň zostane vláde oprávnenie odvolať podpredsedu úradu, ak počas výkonu svojej funkcie oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stratil. „Fungovanie úradu z hľadiska utajovaných skutočností bude zabezpečené tým, že predseda úradu (ako kandidát) bude musieť aj naďalej deklarovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami ešte pred zvolením do funkcie, ako predpoklad alebo podmienku svojho zvolenia do funkcie,“ informovali predkladatelia novely zákona o verejnom obstarávaní.

ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Facebook