Podľa ministra Naďa nás čaká obrovská výzva! Ide o rozhodovanie súdu. Čo konkrétne mal na mysli?

Jaroslav Naď ohlásil, že najväčšou výzvou pre Najvyšší správny súd (NSS) SR bude v druhom polroku 2022 rozhodovanie o volebných sťažnostiach. Pre TASR to uviedol predseda NSS SR Pavol Naď.

„Na jeseň 2022 čakajú SR voľby do orgánov územnej samosprávy a vyšších územných celkov, ktorých priebeh a výsledky z hľadiska zákonnosti a ústavnosti sú predmetom rozhodovacej činnosti NSS SR. Je to naša najdôležitejšia úloha v druhom polroku 2022,“ zdôraznil Naď. NSS SR funguje od augusta 2021. Kým prvý rok činnosti označuje Naď ako obdobie náročného štartu a rozbehu súdu, druhý rok fungovania má byť stabilizačným obdobím. „Budeme si v ňom povinní odpovedať v rámci vedenia súdu na mnohé čiastkové otázky týkajúce sa fungovania súdu a kancelárie súdu,“ dodal pre TASR.

V roku 2023 chce udržať výkonnosť všetkých senátov na takej úrovni, aby pri dodržaní požiadaviek na vysokú kvalitu rozhodovania skrátili priemernú dĺžku konania v kasačných veciach na jeden rok a v disciplinárnych veciach na lehotu troch – štyroch mesiacov od nápadu veci na súd. NSS SR začal svoju činnosť vykonávať na začiatku augusta 2021. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd SR. Okrem správneho súdnictva a disciplinárok má za úlohu rozhodovať aj o volebných sťažnostiach.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: FB Jaroslav Naď