Podľa ministerstva práce sa týmto opatrením zvýši celkový príjem domácností v hmotnej núdzi

Autor: Redakce
Suma, o ktorú sa v tomto roku zvýšili dôchodky, úrazová renta, pozostalostná úrazová renta a rodičovský príspevok, sa pre osoby v hmotnej núdzi nebude považovať za príjem. Vyplýva to z príslušného nariadenia, ktoré s pripomienkami schválila vláda.

Podľa ministerstva práce sa týmto opatrením zvýši celkový disponibilný príjem domácností v hmotnej núdzi, čím sa zmiernia dôsledky vysokej inflácie. „Cieľom je zvýšiť disponibilný príjem domácnostiam, ktoré sú v hmotnej núdzi a ktorých príjem by sa nezvýšil pomerne k zvýšeniu ich dávok,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Rezort práce a sociálnych vecí očakáva, že tento krok pomôže 3,6 tisíca domácnostiam v systéme pomoci v hmotnej núdzi, ktorých príjem okrem iného pozostáva z dôchodku, úrazovej renty a rodičovského príspevku. Napríklad pôjde o 4,1 tisíca poberateľov invalidného dôchodku, 2 936 starobných dôchodcov, 151 predčasných penzistov, 320 poberateľov vdovského dôchodku v dôchodkovom veku a 634 poberateľov rodičovského príspevku. 


ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Facebook