Pekári žiadajú od vlády jasný a funkčný energetický cenový a legislatívny rámec

Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).
 

Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári vyzývajú vládu, aby urýchlila zavedenie funkčných riešení na podporu slovenského potravinárstva. Inak hrozí, že chaotická situácia na trhu s plynom a elektrinou neumožní množstvu potravinárskych prevádzok pokračovať v produkcii. Neistota v radoch pekárov a nečinnosť vedenia štátu totiž vedú výrobný sektor krajiny do krachu. „Piatkového (9. 9.) kľúčového samitu ministrov energetiky EÚ sa zúčastní odchádzajúci štátny tajomník prakticky z opozičnej strany. Vláda v stredu (7. 9.) neschválila legislatívu na zaradenie potravinárov medzi chránených odberateľov energií, ale len poverila ministrov pôdohospodárstva a hospodárstva, aby takúto legislatívu pripravili. Pekári, cukrári a cestovinári a ďalší kľúčový priemysel však potrebujú okamžité nastavenie legislatívy a zastropovanie cien energií. Zároveň upozorňujeme, že pre strednodobé prežitie nášho sektora je znesiteľná maximálna cena plynu 70 eur a najvyššia cena elektrickej energie 120 eur za megawatthodinu,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC. Zdôraznil, že výroba chleba, pečiva, zákuskov či cestovín je energeticky najnáročnejšia z celého potravinárskeho sektora. Napríklad, oproti mliekarom spotrebujú pekári, cukrári či cestovinári až šesťnásobne viac energie. Energetické nároky sektora produkujúceho chlieb, pečivo, cestoviny či koláče sa pritom významne neznižujú ani inštaláciami najmodernejších technológií. Tie najnovšie dokážu ušetriť maximálne 15 % energií oproti technológiám z 80-tych rokov. Pri využívaní fotovoltiky zasa distribútori energií odmietajú vydávať povolenia na pripojenie do siete.
 

Neustále rastúce náklady na energie tak podľa neho spôsobujú nekončiace zvyšovanie cien, ktoré musí zaplatiť konečný spotrebiteľ. Ceny pekárenských výrobkov sa stávajú nekonkurencieschopné v porovnaní s podobnými výrobkami v okolitých štátoch, v ktorých vlády svojich potravinárov citeľne podporujú. Keďže aktuálne vedenie štátu nevyvíja absolútne žiadne aktivity na podporu predaja domácich výrobkov a doposiaľ nepredstavilo žiadny systém podpory domácej produkcie potravín, zvyšuje sa saldo zahraničného obchodu, rastie dovoz, klesá objem domácej výroby a začínajú sa zatvárať výrobné prevádzky. To všetko vedie k útlmu domácej produkcie, ekonomickým stratám podnikov a zvyšovaniu úrovne nezamestnanosti. „Nerozumieme, prečo sa vláda neinšpiruje existujúcimi riešeniami z európskych krajín, ktoré svoje potravinárstvo i priemysel chránia pred aktuálnou nepriaznivou situáciou podporami a zastropovaním cien všetkých energií. Slovensko pritom vyrába elektrickú energiu lacno, ale podniky ju musia nakupovať extrémne draho. Upozorňujeme, že ak začne na Slovensku kolabovať produkcia chleba, pečiva, koláčov či cestovín, vážne to zasiahne aj domácich mlynárov a skolabuje naša najdôležitejšia potravinová vertikála. Vyzývame preto vládu, aby do konca septembra uviedla do praxe legislatívu a kompenzácie zvýšených nákladov na energie. Inak dôjde k zastavovaniu výroby,“ dodal Lapšanský.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: unsplash