Parkinsonova nemoc: Boj s neurodegenerací mozku a ztrátou pohybové kontroly

ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)

Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní porucha mozku, která postihuje pohybový systém. Je pojmenována po anglickém lékaři Jamesi Parkinsonovi, který ji popsal poprvé v roce 1817. Toto onemocnění postupně ničí neurony produkující neurotransmiter nazývaný dopamin, který je zodpovědný za řízení pohybu.

Hlavním příznakem Parkinsonovy nemoci je postupná ztráta kontroly nad pohyby. Nejčastěji se projevuje třesem, ztuhlostí svalů, pomalostí pohybů a poruchou rovnováhy, píše server PARKINSON-HELP z. s.. Další symptomy zahrnují svalovou slabost, poruchy řeči a polykání, únava, deprese a problémy s pamětí. Pokročilá fáze onemocnění může také vést k demenci.

Příčina Parkinsonovy nemoci není zcela známa, avšak vědci se domnívají, že kombinace genetických a environmentálních faktorů hraje důležitou roli, uvádí server Péče.cz. Mezi hlavní faktory patří genetické předpoklady, vliv prostředí, mikrotrauma v oblasti hlavy nebo otravy a toxické látky. Neurony produkující dopamin postupně odumírají, což vede ke snížení hladiny tohoto neurotransmiteru v mozku. To v důsledku narušuje komunikaci mezi různými částmi mozku a ovlivňuje pohybovou kontrolu.

„Parkinsonova choroba způsobuje zánik nervových buněk v lidském těle, přesněji v určitých strukturách mozku,“ informuje pro server iROZHLAS Leonardo Robert Jech, přednosta Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice a zástupce ředitele a předseda Vědecké rady Národního ústavu pro neurologický výzkum. „Hovoříme o poruše motorických sítí, tedy najednou nefunguje řádně komunikace s mozkovou kůrou, thalamem, mozečkem i s frontálními okruhy, které jsou zapojené do emotivních a kognitivních okruhů. Proto Parkinsonova nemoc není jen onemocnění motorického systému, ale nějakým způsobem se propíše i do funkce spojené s afektivitou. Proto hovoříme o tom, že tato choroba není jen neurologické, ale neuropsychiatrické onemocnění,“ vysvětluje.

Parkinsonova nemoc není vyléčitelná, ale existují léčebné metody a strategie, které pomáhají zmírnit symptomy a zpomalit postup onemocnění. Hlavní terapie zahrnuje podávání léků, které napomáhají zvýšit hladinu dopaminu v mozku a zlepšit pohybovou kontrolu. Fyzikální terapie, jako je fyzioterapie a logopedie, mohou také pomoci pacientům zlepšit svalovou sílu, rovnováhu a řečové dovednosti.

Vedle konvenční léčby se také vyvíjejí nové přístupy v boji proti Parkinsonově nemoci. Některé studie zkoumají možnosti buněčné terapie, genové terapie a hluboké mozkové stimulace, které by mohly přinést pokročilé a účinnější metody léčby. Hlavním problémem je pozdní diagnostika nemoci. V Americe se vědcům podařilo najít metodu, díky které by se mohlo podařit diagnostikovat nemoc včas a tím výrazně přispět k jejímu vyléčení, sdílí server ČT24.

Parkinsonova nemoc je pro pacienty i jejich rodiny náročná. Přináší fyzické a emocionální výzvy, které vyžadují podporu a porozumění. Osoby s Parkinsonovou nemocí mohou však nadále žít plnohodnotný život s pomocí vhodné léčby, rehabilitace a podpory okolí.