Povinné očkování a centrálně řízená distribuce vakcín? Ministerstvo vyvrací dezinformace

Zdroj foto: pixabay.com
Pandemická úmluva? Ano s tím přišel resort zdravotnictví a vychází ze zkušenosti doby covidové. Ministerstvo chce také vyvrátit dezinformace týkající se veřejného zdraví.

Pandemická úmluva? Ano s tím přišel resort zdravotnictví a vychází ze zkušenosti doby covidové. Ministerstvo chce zároveň také vyvrátit dezinformace týkající se veřejného zdraví.

Cílem úmluvy podle resortu je obsáhnout širokou škálu procesů, které se dotýkají pandemie. Tedy prevenci, připravenost a reakci na hrozby pro veřejné zdraví, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a posílit celkově ochranu veřejného zdraví. „Obecně má dohoda za cíl zlepšit připravenost všech členských států WHO, a to formou užší koordinace a spolupráce, která může účinněji pomoci předejít budoucím zdravotním krizím nebo snižovat jejich dopady,“ uvádí ministerstvo.

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček uvedl, že dohoda jen rozvádí a formalizuje procesy, které již fungují. „Jde například o pomoc chudším zemím, spolupráci laboratoří, sdílení informací či zkušenosti s léčbou,” řekl Dvořáček. Jeho slova doplnila ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU Kateřina Baťhová, která uvedla, že záměrem není kontrola jednotlivých zemí a jejich zdravotních systémů. Vyzdvihla naopak právo na suverenitu. “Ani po ratifikaci dohody nebude moci WHO jakkoliv přímo zasahovat do poskytování a řízení zdravotní péče v ČR nebo klást požadavky na zdravotní stav či léčbu obyvatel. Toto bude vždy rozhodnutí České republiky,” ujistila ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU Kateřina Baťhová.

Ministerstvo tím chce také reagovat na hoaxy, které se šíří v kontextu tzv. Pandemické úmluvy se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Ta by podle dezinformací měla být o „očkovací diktatuře“, která bude pro jednotlivé státy povinná. Rezort tyto zprávy vyvrací. „WHO bude všechny a všude sledovat. Čeká nás povinné očkování a centrálně řízená distribuce vakcín..,“ píše se v jednom z řetězových mailů podle serveru iDnes.cz.

Jakmile bude mezinárodní dohoda a změny Mezinárodních zdravotnických předpisů ze strany států WHO schválena, bude předložena k souhlasu oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně ratifikována prezidentem ČR jako tzv. Prezidentská smlouva.