Otravujú vás reklamné telefonáty tak, že by ste najradšej rozbili telefón? Konečne dostali stopku!

Od utorka je účinný zákon o elektronických komunikáciách. Cieľmi zákona sú okrem podpory hospodárskej súťaže, rozvoja vnútorného trhu a ochrany záujmov koncových užívateľov aj zabezpečenie prístupu k vysokokapacitným sieťam v čo najväčšej miere a ich využívania za primeranú cenu. Sťaží to však aj činnosť „telefonických“ predajcov, po novom už ľudí nemôžu kontaktovať bez ich súhlasu.

Zákon ošetruje napríklad aj nevyžiadanú komunikáciu. Príjemca má po novom mať možnosť jednoducho, bezplatne a kedykoľvek odmietnuť takéto používanie jeho kontaktných údajov v čase ich získavania a pri každej doručenej správe. „Navrhuje sa zakázať zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú by mohol príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ,“ vysvetlilo ministerstvo dopravy. Takisto sa má po novom poskytnúť ochrana spotrebiteľov proti narušeniu ich súkromia pred nevyžiadanými správami priamej reklamy. Zavádza sa pravidlo, že priamy marketing je v tomto prípade zakázaný bez predchádzajúceho súhlasu. Rovnako je zakázané aj samotné získavanie súhlasu. Ďalej sa zriaďuje zoznam, do ktorého majú užívatelia možnosť bezplatne zaradiť číslo.

Ako to ilustrovala zdravotná poisťovňa Dôvera, ak bude chcieť firma po novom ponúkať telefonicky napríklad bambusové ponožky, bude musieť získať súhlas spotrebiteľa ešte pred samotným kontaktovaním. Spoločnosť upozornila aj na ďalšiu zmenu – súhlas bude treba aj na ukladanie tzv. cookies, ktorý zbiera údaje online správaní používateľov. Tento súhlas nebude možné vynucovať a cookies lišta nebude môcť prekrývať stránku, nemala by brániť v jej návšteve a mala by sa dať zavrieť jednoduchým krížikom. Zmena sa dotkne aj regulácie hospodárskej súťaže v sektore elektronických komunikácií, zavedie sa napríklad definícia nadnárodného trhu, dopytu a ukladania povinností podnikom s významným vplyvom na relevantnom trhu. Ide napríklad o možnosti firmy dobrovoľne sa zaviazať k splneniu určitých záväzkov s cieľom eliminovať reguláciu zo strany regulačného úradu. Legislatíva hovorí aj o povinnostiach, ktoré súvisia s prechodom na vysokorýchlostné siete a reguláciou podnikov poskytujúcich výlučne veľkoobchodné služby.

Zákon upravuje napríklad pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. Legislatíva tiež zvýši požiadavky na firmy, ktoré majú na poskytovanie takýchto služieb výhradné práva, vďaka ktorým sú v silnej ekonomickej pozícii, prípadne až v pozícii monopolu. Takéto firmy budú musieť oddelene viesť evidenciu nákladov, výnosov a hmotného majetku. Legislatíva hovorí aj o právach a povinnostiach subjektov v súvislosti s preložkou vedení a telekomunikačných zariadení. Zavádza aj povinnosť pre podniky, ktoré disponujú lokalizačnými údajmi zákazníkov, sprístupniť polohu volajúceho zložkám záchranného systému. Legislatíva zavedie povinnosť transparentnosti a povinnosť nediskriminácie podnikov. Regulačný úrad môže uložiť podniku, disponujúcemu pasívnou infraštruktúrou, povinnosť umožniť prístup k tejto infraštruktúre.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: Unsplash