Otazníky kolem obrovských majetků náměstka ministra spravedlnosti Daňhela, který v minulosti působil v LOM Praha

Ačkoli Radomír Daňhel, který v současné době působí jako náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), působil prakticky celý profesní život ve státním sektoru, vlastní podle únorového majetkového přiznání 37 nemovitostí. Podle magazínu Kverulant.org jde mj. o hotelový rezort na Kanárských ostrovech. Otázka, jak mohl na takový majetek současný náměstek vydělat peníze, je stejně zajímavá jako odpověď, kterou Kverulant nabízí: zdrojem Daňhelových příjmů je především jeho působení ve státním podniku LOM Praha. Kverulant podle svého tvrzení ví o konkrétním případu, kdy Daňhel žádal o úplatek.

Radomír Daňhel působil jako náměstek ministra spravedlnosti Blažka již v Nečasově vládě v letech 2012-2013. Do roku 2021 a Blažkova návratu na ministerstvo působil jako ředitel pro logistiku, ředitel pro obchod a logistiku a zástupce ředitele státního podniku LOM Praha. Ekonomické výsledky tohoto ministerstvem obrany zřizovaného podniku byly ztrátové, a to až do příchodu Jiřího Protivy v roce 2021. Za rok 2020 činila ztráta 80 milionů korun, za rok 2019 dokonce 188 milionů. S určitou mírou nadsázky lze říci, že si ministr spravedlnosti po Protivově příchodu odvádí na ministerstvo do pozice ekonomického náměstka člověka, který nese spoluodpovědnost za chabé výsledky hospodaření LOMu Praha.

Daňhel pracoval do roku 1997, a to jako zástupce vedoucího oddělení platové politiky, a jako odborný asistent na Vojenské akademii v Brně. Mezi lety 1997 a 2012 působil jako soudem ustanovený likvidátor firem. Ušetřit z tabulkového platu, byť na vyšších pozicích, na pořízení desítek nemovitostí, je věc, kterou by měl velmi věrohodně vysvětlit. Kverulant upozorňuje na fakt, že ze vstupního majetkového přiznání, které podával 24. února 2022, nelze vyčíst, o jak velké nemovitosti jde, ani kde se nacházejí.

V říjnu sám náměstek pro Ekonomický deník uvedl: „K vlastnictví nemovitostí mohu uvést, že jak je patrné z katastru nemovitostí, jedná se o čtvrtinový podíl na dvou bytových domech v Brně, poloviční podíl na třech stavbách na Vysočině a související pozemky, vše pořízené řadu let před příchodem do LOM PRAHA s.p. Dále s manželkou vlastníme byt v Čeladné, zatížený hypotékou a apartmán o dvou místnostech v Los Cristianos na Tenerife, pořízený za cenu odpovídající ceně garsonky. Nadto manželka vlastní rodinný dům ve středních Čechách a tím mohu výčet uzavřít.“ Tento výčet ovšem nekoresponduje s jeho vlastním majetkovým přiznáním.

Jakým způsobem by si býval mohl po příchodu do LOM Praha přijít k velkým penězům, naznačuje kauza, které se aktuálně kromě Kverulanta věnuje také server Investigace.cz. Státnímu podniku mají s kontrakty v Etiopii a Alžírsku pomáhat dvě soukromé české firmy, Vorrens a Defcon. Smlouvy s nimi byly uzavřeny v lednu 2021 a na začátku letošního roku. Velmi vágně stanovené plnění vychází v obou případech na 50 milionů korun.

V případě Vorrens s.r.o. má jít o poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské demokratické a lidové republice. Smlouva je na čtyři roky, nikdo jiný o poskytnutí takových služeb státnímu podniku neměl zájem. Má jít o podporu realizace projektů, překlady, konzultace, zajišťování ubytování, dopravy a o „jazykovou pomoc“ – a na první pohled je zvláštní, že takové služby si významný státní podnik neumí nebo nechce zajišťovat sám a uzavírá na ně s externí firmou smlouvu za 50 milionů korun v době, kdy se snaží dostat z červených do černých čísel. Prakticky stejnou smlouvu se společností Petra Markvarta, předlistopadového spolupracovníka StB, pak uzavřel LOM Praha kvůli svým obchodům v Etiopii, opět bez konkurenční nabídky. V součtu jen tyto dvě smlouvy převyšují ztrátu, kterou podnik vykázal za rok 2020.

Podle serveru Investigace.cz navíc firma Vorrens dodala před sedmi lety špatné náhradní díly pro opravu vrtulníků pro slovenského klienta LOMu UTair Europe. Škodu ve výši necelého milionu korun Vorrens uhradil podle dohody o narovnání až po sedmi letech. Za firmou Defcon pak stojí skandál týkající se machinací při nákupu vojenské techniky v Nigeru.

Otazníky kolem současného ekonomického náměstka ministra spravedlnosti nesvědčí pověsti ani ministerstva spravedlnosti a nevrhají dobré světlo na fungování státního podniku LOM Praha. Krizový manažer Jiří Protiva ve své předchozí funkci pomohl na nohy postavit Vojenský technický ústav, a nyní se mu podle prvních výsledků daří totéž také v Leteckých opravnách Malešice. Bylo by určitě na místě podívat se na příčiny a minulost výrazných ztrát minulých let, jakkoli může být velmi obtížné postavit se z pozice ředitele státního podniku zřizovaného ministerstvem obrany protěžovanému náměstkovi ministra téže vlády. Kverulant v říjnu podal oznámení o podezření legalizace výnosů z trestné činnosti do Španělska, a to kvůli Daňhelovu nákupu zmíněného hotelového rezortu na Kanárských ostrovech.

Zdroj: kverulant.org, investigace.cz