Opatrně při nákupu oblečení: Skrytá nebezpečí chemických látek v textilu

Zdroj foto: pixabay.com (free for commercial use)

Máte rádi levnější oblečení? Spotřebitelé by měli být opatrní. Je důležité si uvědomit, že použití kvalitních surovin, bezpečných chemikálií a splnění legislativních požadavků na testování obsahu chemických látek představuje pro výrobce určité náklady, které se promítají do ceny výrobku. Pokud výrobek není primárně určen pro trh Evropské unie, nemusí splňovat přísné požadavky. Je dobré být v pozoru, i oblečení může obsahovat látky, které jsou karcinogenní.

Evropské ani české dozorové orgány nemají v takových případech žádné pravomoci. Proto byste jako spotřebitel měli pečlivě zvážit takový nákup a nenechat se ovlivnit pouze cenou. A

Pracovníci krajských hygienických stanic v celé republice kontroly, jejichž cílem bylo ověřit, zda textil a výrobky z něj, které se vyskytují na trhu v České republice, splňují požadavky evropského předpisu, kterým se právě používání nebezpečných chemických látek v textilu zakazuje nebo významně omezuje.

Odběry vzorků textilu byly cíleně načasovány na konec 3. a skoro celé 4. čtvrtletí roku 2022, tedy dobu, kdy lidé pořizují vánoční dárky pro své blízké a na trhu se vyskytuje velké množství jak kvalitních výrobků, tak ale také i takových, u nichž nemusí být znám jednoznačný původ a mohly by být rizikové pro zdraví spotřebitelů, konstatuje ministerstvo zdravotnictví.

„V oděvech, oděvních doplňcích, v textilních výrobcích jiných než oděvy, například v ložním povlečení, spodním prádle pro děti i dospělé, ve sportovním oblečení a obuvi by mohly být, jako nečistoty z použitých surovin nebo jako zbytky chemikálií z výrobních procesů nebo z použitých barviv a potisků či jiných finálních úprav textilu, přítomny chemické látky, u nichž byly prokázány vážné zdravotní dopady pro člověka, pokud tyto látky přijdou do kontaktu s pokožkou. Jedná se o chemické látky označované jako „látky CMR“,“ vyjmenovává resort s tím, že do této skupiny patří látky karcinogenní, způsobující nádorová onemocnění, mutagenní neboli genotoxické, které při proniknutí kůží mohou vyvolat genetická poškození buněk a látky toxické pro reprodukci, to jsou látky, které mají nepříznivé účinky na rozmnožování a mohou také nepříznivě ovlivnit vývoj plodu nebo vývoj dítěte.

Je proto od roku 2020 omezeno používání 33 chemických látek využívaných při výrobě oblečení a dalšího textilu z důvodu, že některé z nich mohou poškozovat lidské zdraví. Kontrola pracovníků krajských hygienických stanic zkoumala ty výrobky, které přicházejí do bezprostředního a dlouhodobého styku s kůží jako je spodní prádlo, trička, sportovní a funkční oblečení a ložní povlečení, a to pro děti i dospělé. Vzorky byly následně zaslány do laboratoří.

Předmětem chemických analýz bývají dle ministerstva látky jako například: olovo, kadmium a arzen a jejich sloučeniny, formaldehyd, polybromované bifenyly používané jako tzv. bromované zpomalovače hoření, primární aromatické aminy, vzniklé štěpením azobarviv, vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky a vybrané estery kyseliny ftalové tzv. ftaláty. Celkově bylo provedeno více jak 10 tisíc laboratorních stanovení s tím, že celkem bylo předáno  108 různých druhů textilního oblečení a ložního prádla. Z hlediska použitého materiálu byly rovnoměrně zastoupeny výrobky z přírodních (bavlna), syntetických (nejčastěji z polyesteru) a směsných materiálů.

„Důraz byl kladen na výrobky, určené k dlouhodobému kontaktu s lidskou kůží a preferovány při odběrech byly i ty výrobky, které lidé nosí přímo na těle při sportu či jiné fyzické zátěži, když se člověk nadměrně potí a škodlivé chemikálie z textilu mohou snadněji přecházet do lidského potu a vstřebávat se prostřednictvím kůže do lidského organismu. Mezi kontrolovanými druhy výrobků byly kromě ložního prádla, trik a spodního prádla také legíny, šaty, kalhoty, šortky, halenky, šátky, rukavice apod,“ dodává resort.

Co se týká země původu, testované výrobky pocházely podle značení převážně z České republiky a z Číny. Dále z Bangladéše, Polska, Indie, z různých států Evropské unie, Turecka a z ostatních asijských zemí. V 19 případech nebyla země původu vůbec vyznačena. V některých případech nebyly výrobky označeny informacemi o výrobci/dovozci, což je v rozporu s dosavadní právní úpravou.

„Potěšující a dobrá zpráva pro českého spotřebitele je, že z hlediska sledovaných parametrů nevyhověly pouze dva výrobky, a to pánské triko (země původu Turecko) kvůli nadlimitnímu obsahu olova a dětské tílko (země původu Česká republika) kvůli nadlimitnímu obsahu diethyhexylftalátu (DEHP),“ rekapituluje výsledky ministerstvo dodává, že zdejší situaci lze hodnotit za velmi dobrou.