Opatrenia, ktoré sú krokmi k modernejšiemu školstvu!

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) prichádza na rokovanie 86. schôdze vlády SR v Bratislave 22. júna 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Aj tento školský rok sa prinesú opatrenia, ktoré sú ďalšími krokmi k modernejšiemu školstvu.

 

 

V príhovore k začiatku školského roka 2022/2023 to v nedeľu večer v RTVS uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že zmeny tvoria učitelia a riaditelia, čiže ľudia, ktorí prišli na ministerstvo školstva spred katedry alebo z riaditeľskej kancelárie.  „Teší ma, že tento školský rok bude pokojnejší, bez väčších obmedzení, pretože na COVID-19 sa bude nahliadať ako na bežné ochorenie,“ povedal minister školstva. Poukázal na to, že na Slovensku začína pôsobiť 16 mentorských centier pre učiteľov, kde pracujú učitelia z praxe. „Spolu s vami sú títo ľudia kľúčom k reformám vo vzdelávaní. Ich úlohou je priniesť do vašej praxe nové podnety, nové prístupy a metódy vo vzdelávaní,“ adresoval šéf rezortu školstva učiteľom.
 

 

Poznamenal, že z plánu obnovy už finančne podporili doučovanie, letné školy, mentorské centrá, učebnice cudzieho jazyka pre každého žiaka v základných školách či personálne posily do škôl. „A to, čo sme ušetrili tu na ministerstve, sme opäť investovali do škôl. Išlo o vybavenie školských kuchýň pre kuchárky, nové knihy do školských knižníc, modernizáciu tried či vybavenie materských škôl,“ priblížil. „Tento školský rok sme pripravili najväčšiu investíciu do školstva v sume 170 miliónov eur. Investujeme od materských škôl, cez základné školy až po stredné školy,“ povedal Gröhling. Vďaka týmto investíciám sa podľa jeho slov podarí vybudovať viac ako 12.000 miest pre deti v materských školách, pribudnú nové miesta v základných školách tam, kde chýbajú a odstráni sa dvojzmenná prevádzka. Poukázal aj na podporu všetkých detí, či už mimoriadne nadaných, ale aj tých so zdravotnými problémami.
 

Od marca na Slovensko prichádzali žiaci z Ukrajiny. „Ale na ich vzdelávanie neboli vyčlenené zdroje zo štátneho rozpočtu tak ako na slovenských žiakov. Preto ma teší, že môžem potvrdiť, že už v tieto dni dostanú školy z európskych zdrojov financie na žiakov z Ukrajiny,“ konkretizoval. Vysoké školy sa vďaka reforme vysokého školstva podľa jeho slov viac otvoria vonkajšiemu prostrediu. Poukázal aj na to, že je nevyhnutné, aby učitelia a ľudia v školstve boli ohodnotení nielen slovne, ale hlavne finančne. Žiakom, učiteľom, riaditeľom, ale aj rodičom zaželal Gröhling úspešný nový školský rok.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk