Opätovné nosenie respirátorov: Zavedú povinné nosenie respirátorov? Zatiaľ prišlo odporúčanie

Zdroj foto: Lucia Peštová

V nedávnej minulosti sa na Slovensku stali respirátory povinnými pre mnoho z nás. Po uvoľnení opatrení, však mnoho ľudí túto povinnosť opustilo a respirátory sa stali len spomienkou na pandemické obdobie. Ale čo nás čaká do budúcnosti? Budeme opäť nútení nosiť respirátory?

 

Respirátory sa stali symbolom snahy o zastavenie šírenia respiračných ochorení, vrátane COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky odporúča ich nosenie najmä v priestoroch, kde je zvýšené riziko prenosu infekcií, ako sú nemocnice, čakárne, ambulancie, domovy sociálnych služieb a lekárne.

Podľa slov odborníkov z ÚVZ je dôležité nosiť respirátor najmä v týchto priestoroch, pretože sa v nich nachádzajú zraniteľné skupiny osôb, ako sú ľudia s akútnymi alebo chronickými ochoreniami, osoby s oslabeným imunitným systémom, tehotné ženy a starší jedinci. Tieto skupiny majú vyššie riziko vážneho priebehu ochorenia, preto je ich ochrana prioritou.

Odporúčanie nosiť respirátory sa týka aj preplnených priestorov verejnej hromadnej dopravy, úradov, obchodov, jedální, divadiel, kín, múzeí, športových hál a náboženských obľúbených miest. Dokonca aj na vonkajších hromadných podujatiach môže byť ich nosenie užitočné, najmä ak sa očakáva väčšia koncentrácia ľudí.

Nosiť respirátor by mali aj osoby, ktoré začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia. Je dôležité, aby chorí ľudia zostali doma, nechodili do práce, školy alebo iných verejných priestorov a nestretávali sa s osobami, ktoré nežijú v ich domácnosti, najmä ak ide o rizikové skupiny. Zníženie kontaktov v období ochorenia je kľúčové pre zamedzenie šírenia ochorenia.

Okrem nosenia respirátora ÚVZ pripomína dôležitosť hygieny rúk, pravidelného vetrania miestností a dezinfekcie dotykových plôch. Prevencia respiračných ochorení zahŕňa aj zvýšený príjem vitamínov, denne strávený čas na čerstvom vzduchu, dostatok spánku a aktívny životný štýl. Je tiež vhodné obmedziť podávanie rúk a objímanie sa pri pozdrave, a nedotýkať sa tváre a očí neumytými rukami, a taktiež nezdieľať osobné predmety s inými ľuďmi.

Zatiaľ čo povinné nosenie respirátorov na Slovensku nie je aktuálne, odporúčanie od Úradu verejného zdravotníctva znamená, že je stále dôležité udržiavať opatrnosť a riešiť šírenie respiračných ochorení. Vzhľadom na neustále meniace sa podmienky pandémie a vývoj nových variantov vírusu je dôležité zostať obozretnými a dodržiavať rady odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva.