Od dnes sú zintenzívnené kontroly na hraniciach s Českom: Bezpečnosť a verejný poriadok na prvom mieste

Zdroj foto: ilustračné foto

Na Slovensku sa opäť začali zintenzívňovať kontroly na hraniciach s Českom. Tieto kontroly sú súčasťou bezpečnostných opatrení prijatých na základe aktuálnej situácie a zvyšujúcej sa migračnej činnosti v regióne. Náhodné kontroly budú platiť od dnešnej polnoci a budú trvať do 13. októbra, uviedla TASR. Táto lehota sa však môže priebežne upravovať v závislosti od vývoja situácie.

 

Hlavnými cieľmi týchto kontrol je monitorovať a regulovať pohyb osôb a tovarov medzi Slovenskom a Českom s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a verejný poriadok na oboch stranách hranice. Kontroly sú vykonávané policajnými a colnými úradníkmi v spolupráci so štátnymi hliadkami a ďalšími bezpečnostnými agentúrami.

Tieto kontroly by mohli spôsobiť obmedzenia v pohybe a oneskorenia pre cestujúcich a dopravu tovaru na hraniciach. Je preto dôležité, aby cestujúci a obchodníci zohľadnili tieto kontroly pri svojich plánoch a pripravili sa na možné oneskorenia.

Slovenské a české úrady spolupracujú na zabezpečení hranice a zabezpečení verejnej bezpečnosti v regióne. Tieto opatrenia sú dočasné a budú sa pravidelne hodnotiť a prispôsobovať aktuálnej situácii.

Cieľom týchto kontrol na hraniciach s Českom je zabezpečiť bezpečnosť a verejný poriadok v regióne a chrániť záujmy Slovenska v súvislosti s aktuálnou situáciou na hraniciach.